German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 10 of 17
previous page      next page
* results  search [and] ([LCL] Local classification (GOK)) cbm 103
Books 1.  Tang Song fo xue
/ Wei, Daoru. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017
Books 2.  Cong kong xing dao fo xing : Jin song fo xue he xin lun ti de zhuan huan
/ Zhang, Yuanwang. - Di 1 ban. - Wu han : Wuhan da xue chu ban she, 2016
Books 3.  Handbook of Oriental studies, Section 4: China / Volume 29, Modern Chinese religion I : Song-Liao-Jin-Yuan (960-1368 AD): volume 1
/ Lagerwey, John. - [2015]
Books 4.  Tang hou qi Wu dai Song chu Dun huang si yuan cai chan guan li yan jiu
/ Ming, Chengman. - Chu ban. - Tai bei : Lan tai chu ban she, 2011
Books 5.  Zhang Zai zheng zhi si xiang shu lun
/ Li, Jiao. - Bei jing di 1 ban. - Bei jing : Zhong hua shu ju, 2011
Books 6.  Zen's Chinese Heritage : The Masters and Their Teachings
/ Ferguson, Andrew. - Expanded Edition. - Somerville, MA : Wisdom Publications, p3s2011
Books 7.  Zhong guo fo jiao tong ... ; 11
/ Lai, Yonghai. - Di 1 ban, xue shu ban. - 2010
Books 8.  Zhong guo fo jiao tong ... ; 10
/ Lai, Yonghai. - Di 1 ban, xue shu ban. - 2010
Books 9.  Zhong guo fo jiao tong ... ; 9
/ Lai, Yonghai. - Di 1 ban, xue shu ban. - 2010
Books 10.  Zhongguo mi jiao shi
/ Lü, Jianfu. - 1 ban. - Tai bei xian zhong he shi : Kong ting shu yuan, 2010-
1 - 10 of 17
previous page      next page
Word   Type   Count
cbm 103 [LCL] Local classification (GOK) 17
 
1 - 10 of 17
previous page      next page