Deutsch Englisch

Speichern

Trefferanalyse

Abmelden

 
 
 
 

______________

Weitere Kataloge und Datenbanken


Systematische Suche ab 1994
(nur SUB)


Systematische Suche bis 1945 (nur SUB)

______________

Video-Tutorials

______________

Ausgeliehen oder
nicht vorhanden?
Bücherwunsch für Studierende

______________

Home Universität


Home SUB

1 - 10 von 12
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] ([LKL] Lokale Klassifikation (GOK)) kjq 431
Bücher 1.  Hazār-u yak šiʿr : (guzāriš-i šiʿr-i nau-i Īrān ṭaiy-i 90 sāl)
/ Sipānlū, Muḥammad ʿAlī. - Čāp 1. - Tihrān : Našr-i Qaṭra, 1378h.š. [1999]
Bücher 2.  Madḥ, dāġ-i nang bar sīmā-i adab-i fārsī : bar-rasī-i intiqādī wa-taḥlīlī az ʿilal-i madīḥa-sarāʾī-i šāʿirān-i īrānī
/ Wazīnpūr, Nādir. - Čāp 1. - Tihrān : Intišārāt-i Muʿīn, 1374h.š. [1995]
Bücher 3.  Adabiyāt-i muʿāṣir-i Īrān
/ Ḥākimī, Ismāʿīl. - Čāp 1. - [Tihrān] : Intišārāt-i asāṭīr, [1994]
Bücher 4.  Šiʿr-i imrūz: pažūhišī mubtanī bar maǧmūʿa-i šiʿrhā-i muntšar šuda 1357 h.š.-1369 h.š.
/ Bāqirī, Sāʿid . - Čāp 1. - Tihrān : Intišārāt-i bain al-milalī al-hudā, [1993]
Bücher 5.  Farhang-i šāʿirān-i ǧang wa-muqāwamat
/ Naǧaf-zāda Bār-Furūš, Muḥammad Bāqir. - Čāp 1. - Tihrān : Sāzmān-i intišārāt-i Kaihān, [1993]
Bücher 6.  Dar rūšanā-i ṣubḥ : šiʿr-i imrūz-i fārsī
/ Ūǧī, Manṣūr. - Čāp 1. - Šīrāz : Intišārāt-i Nawīd, [1991]
Bücher 7.  Bārwartar az bahār: naqd wa-bar-rasī wa-namūnahā-i šiʿr-i zanān-i Īrān
/ Sulaimānī, Farāmarz. - Čāp 1. - Tihrān : Dunyā-i Mādar, 1991
Bücher 8.  Šiʿr, bi daqīqa-i aknun
/ Mīzānī, Fīrūza. - [Tihrān] : Gulšan, 1370 h.š [1991]-
Bücher 9.  Ḥalqa-i Nīlūfarī: az šiʿr tā qiṣṣa, maǧmūʿa-i āṯār
/ Bunyād, Šāpūr. - Čāp 1. - Šīrāz : Intišārāt-i Nawīd, [1990]
Bücher 10.  Qāsid-i rūzān-i abrī : nigāhī bi-āṯār-i čahār šāʿir-i muʿāṣir
/ Sādāt Iškiwarī, Kāẓim. - Tihrān : Intišārāt-i Buzurgmihr, [1983]
1 - 10 von 12
vorherige Seite      nächste Seite
Wort   Typ   Anzahl
kjq 431 [LKL] Lokale Klassifikation (GOK) 12
 
1 - 10 von 12
vorherige Seite      nächste Seite