German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 8 of 8
      
* results  search [and] ([LCL] Local classification (GOK)) knc 345
Books 1.  Intensifiers and reflexive pronouns in English and Mandarin Chinese : a contrastive study
/ Wang, Lin. - Frankfurt am Main : PL Acad. Research, 2015
Books 2.  Jie guo bu yu xiao ju li lun yu xian dai han yu dong jie shi xiang guan wen ti yan jiu
/ Peng, Guozhen. - Di 1 ban. - Hang zhou : Zhe jiang da xue chu ban she, 2011
Books 3.  Xian dai Han yu shi jian fu ci de gong neng yan jiu
/ Zou, Haiqing. - Di 1 ban. - Bei jing : Shi jie tu shu chu ban gong si bei jing gong si, 2011
Books 4.  Xian dai Han yu chu suo bin yu yan jiu
/ Shan, Baoshun. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhong guo she hui ke xue chu ban she, 2011
Books 5.  Jin dai Han yu dong ci chong die zhuan ti yan jiu
/ Cui, Shanjia. - Di 1 ban. - Cheng du : Ba Shu shu she, 2011
Books 6.  Han chao yu dong ci xing jie gou dui bi yu pian wu fen xi
/ Huang, Yuhua. - Bei jing : Min zu chu ban she, 2011
Books 7.  Han yu ci lei de ren zhi yan jiu he mo hu hua fen
/ Yuan, Yulin. - Di 1 ban. - Shang hai : Shang hai jiao yu chu ban she, 2010
Books 8.  Xian dai Han yu fu ci xing fei zhu wei ju yan jiu : fu ci cheng ju wen ti tan suo
/ Luo, Yaohua. - Di 1 ban. - Wu han : Hua zhong shi fan da xue chu ban she, 2010
1 - 8 of 8
      
Word   Type   Count
knc 345 [LCL] Local classification (GOK) 8
 
1 - 8 of 8