Deutsch Englisch

Speichern

Trefferanalyse

Abmelden

 
 
 
 

______________

Weitere Kataloge und Datenbanken


Systematische Suche ab 1994
(nur SUB)


Systematische Suche bis 1945 (nur SUB)

______________

Video-Tutorials

______________

Ausgeliehen oder
nicht vorhanden?
Bücherwunsch für Studierende

______________

Home Universität


Home SUB

1 - 10 von 295
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  Suchen LES 820 (Industrie-, Arbeits- und Berufssoziologie)
Bücher 1.  Asema työmarkkinoilla ja sosiaaliturvan väliinputoaminen : tutkimus työmarkkinoiden eriytymisestä, hyvinvoinnista ja sosiaaliturvajärjestelmän toiminnasta
/ Piirainen, Timo. - Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö Suunnitteluosasto, 1988
Bücher 2.  A munkaerő bővitett ujratermelésének társadalmi-gazdasági feltételei
/ Németh, József. - Budapest : BME és TME, 1988
Bücher 3.  Ansiotyö kotona - toiveuni vai painajainen? : Kotiansiotyö Suomessa työntekijän arkipäivän kannalta
/ Salmi, Minna. - Helsinki : Yliopistopaino, 1991
Bücher 4.  Työelämän sosiologia
/ Asp, Erkki. - Helsinki : Otava, 1991
Bücher 5.  Tehtaalainen Helsingissä : pitkänsillan pohjoispuoli ja leipomotyöntekijät ennen toista maailmansotaa : [Mit engl. Zsfassung:] Factory workers in Helsinki c. 1880 - 1939
/ Yliaho, Timo. - Helsinki : Museovirasto, 1991
Bücher 6.  Favágók, cserhántók, szénégetők és fuvarosok a magyarországi Gömörben
/ Kovács, László É.. - Debrecen : Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke, 1990
Bücher 7.  Labour markets, wage indexation and exchange rate policy
/ Vilmunen, Jouko. - Helsinki : Suomen pankki, 1992
Bücher 8.  A paraszti társadalom Magyarországon a két világháború között
/ Gunst, Péter. - Budapest : MTA Történettudományi Intézet, 1987
Bücher 9.  Työttömyysturvan työvoimapoliittiset edellytykset : Selvitys työttömyysturvalautakunnan ja vakuutusoikeuden vuoden 1988 valitusratkaisuista
/ Heinonen, Liisa. - Helsinki : Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvan tutkimuslaitos, 1991
Bücher 10.  Work orientations in Finland : a conceptual critique and empirical study of work-related expectations
/ Alkula, Tapani. - Helsinki : Societas scientiarum Fennica, 1990
1 - 10 von 295
vorherige Seite      nächste Seite
 
1 - 10 von 295
vorherige Seite      nächste Seite