Deutsch Englisch

Speichern

Trefferanalyse

Abmelden

 
 
 
 

______________

Weitere Kataloge und Datenbanken


Systematische Suche ab 1994
(nur SUB)


Systematische Suche bis 1945 (nur SUB)

______________

Video-Tutorials

______________

Ausgeliehen oder
nicht vorhanden?
Bücherwunsch für Studierende

______________

Home Universität


Home SUB

1 - 10 von 41
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  Suchen JTO 500 (Literaturwissenschaft {Ordos und weitere Sprachen d. Inneren Mongolei})
Bücher 1.  Nei meng gu da xue meng gu xue shu mu
/ Bao, Xiang. - [Kökeqota] : Öbör mongγol-un yeke surγaγuli-yin keblel-ün qoriy-a, 2004
Bücher 2.  Mongγol ündüsüten-ü ulamǰilaltu dürsülig sedkiküi
/ Erdenitoγtaqu, T.. - Kökeqota : Öbör mongγol-un arad-un keblel-ün qoriy-a, 2001Zusammenfassung
Bücher 3.  Mian xiang xin shi ji de meng gu xue : Hui gu yu zhan wang ; Bei jing da xue meng gu xue yan jiu zhong xin jie pai yi shi ji 2004[.30.10] "mian xiang xin shi ji de meng gu xue, hui ku yu zhan wang" guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji : Review and prospect
/ Chen, Ganglong. - Di 1 ban. - Bei jing : Min zu chu ban she, 2005
Bücher 4.  Dictionary of Sonom Gara's Erdeni-yin sang : a middle Mongol version of the Tibetan Sa skya Legs bshad ; Mongol - English - Tibetan
/ Kara, György. - Leiden [u.a.] : Brill, 2009
Bücher 5.  Ula ba ǰula : mongγol udqa ǰokiyal-un sudulγan-u ügülel-üd
/ Dambipelǰid. - 2. keb-i-kibe. - [Ülemči] : Sinǰiyang-un arad-un keblel-ün qoriy-a, 2001
Bücher 6.  Eke kele udq-a ǰokiyal uqamǰi seregdel
/ Ölǰeibatu, Na.. - Kökeqota : Öbör mongγol-un soyol-un keblel-ün qoriy-a, 2009
Bücher 7.  Mongγol udq-a ǰokiyal-un dörben urusγal
/ Buyantoγtaqu, .... - [Šenyang] : Liyooning-un ündüsüten-ü keblel-ün qoriy-a, 2002
Bücher 8.  Oirad mongγol-un udq-a ǰokiyal-un sudulul
/ Möngke, Bu.. - Begeǰing : Ündüsüten-ü keblel-ün qoriy-a, 2007
Bücher 9.  Mongγol-un sudulul-un ügülel materiyal-un kelkiyesü : 1910 - 1984
/ Ünenbatu, A.. - 2. keb-i-kibe. - [Kökeqota] : Öbör mongγol-un surγan kümüǰil-ün keblel-ün qoriy-a, 2006
Bücher 10.  Mongγol ǰokiyalčid-un sigümǰi ügülel : (1721 - 1945)
/ Gereltü, Ba.. - 2. keb-i-kibe. - [Kökeqota] : Öbör mongγol-un surγan kümüǰil-ün keblel-ün qoriy-a, 2006
1 - 10 von 41
vorherige Seite      nächste Seite
 
1 - 10 von 41
vorherige Seite      nächste Seite