Deutsch Englisch

Speichern

Trefferanalyse

Abmelden

 
 
 
 

______________

Weitere Kataloge und Datenbanken


Systematische Suche ab 1994
(nur SUB)


Systematische Suche bis 1945 (nur SUB)

______________

Video-Tutorials

______________

Ausgeliehen oder
nicht vorhanden?
Bücherwunsch für Studierende

______________

Home Universität


Home SUB

1 - 10 von 13
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  Suchen JV 374 (Schrift. Sprachentzifferung. Rechtschreibung {Qidan})
Bücher 1.  Ch'i-tan hsiao-tzu yen-chiu
/ Cenggeltei. - (Pei-ching) : Chung-kuo she-hui-k'o-hsüeh ch'u-pan-she, (1985)
Bücher 2.  Da wo er zi liao ji
/ Dawo'er-Ziliaoji-Bianji-Weiyuanhui. - 2008
Bücher 3.  Erdem-ün Qarγui elbeg büdügel - Mongγol kele bičig sudulqu γaǰar-un döčin ǰil-un oi-tu
/ Bayanmendü. - Huhehaote : Neimenggu daxue chubanshe, 2002
Bücher 4.  Liao shang-jing di-qu chu-tu de liao-dai bei-ke hui-ji
/ Liu, Fengzhu. - Bei-jing : She-hui ke-xue wen-xian chu-ban-she, 2009
Bücher 5.  New materials on the Khitan small script : a critical edition of Xiao Dilu & Yelü Xiangwen
/ Wu, Yingzhe. - Folkestone : Global Oriental, 2010
Bücher 6.  Qi dan wen zhen xi qian bi kao shi tu shuo
/ Pei, Yuanbo. - He fei : An hui mei shu chu ban she, 2011
Bücher 7.  Qi dan wen zhen xi fu pai kao shi tu shuo
/ Pei, Yuanbo. - Di 1 ban. - He fei : An hui mei shu chu ban she, 2011
Bücher 8.  Qidan yi zhen : Balin Zuoqi Qidan bo wu guan guan cang zhen pin xuan ; Jin yin qi, tong qi, yu qi juan
/ Tang, Cailan. - Di 1 ban. - Bei jing : Xian zhuang shu ju, 2011
Bücher 9.  Da liao yi zhen : Liao dai wen wu zhan
/ Wang, Qinglin. - Di 1 ban. - Bei jing : Xue yuan chu ban she, 2012
Bücher 10.  Qi dan xiao zi ci hui suo yin
/ Liu, Pujiang. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhong hua shu ju, 2014
1 - 10 von 13
vorherige Seite      nächste Seite
 
1 - 10 von 13
vorherige Seite      nächste Seite