Deutsch Englisch

Speichern

Trefferanalyse

Abmelden

 
 
 
 

______________

Weitere Kataloge und Datenbanken


Systematische Suche ab 1994
(nur SUB)


Systematische Suche bis 1945 (nur SUB)

______________

Video-Tutorials

______________

Ausgeliehen oder
nicht vorhanden?
Bücherwunsch für Studierende

______________

Home Universität


Home SUB

1 - 10 von 12
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  Suchen KJQ 431 (Versdichtung allgemein {Neupersisch})
Bücher 1.  An Anthology of modern Persian poetry
/ Karimi-Hakkak, Ahmad. - Boulder, Colo : Westview Press, 1978
Zeitschriften/Serien (ohne Online-Zeitschr.) 2.  Modern Persian literature series
Lanham, MD. : University Press of America, 1978-
Bücher 3.  Farhang-i šāʿirān-i ǧang wa-muqāwamat
/ Naǧaf-zāda Bār-Furūš, Muḥammad Bāqir. - Čāp 1. - Tihrān : Sāzmān-i intišārāt-i Kaihān, [1993]
Bücher 4.  Adabiyāt-i muʿāṣir-i Īrān
/ Ḥākimī, Ismāʿīl. - Čāp 1. - [Tihrān] : Intišārāt-i asāṭīr, [1994]
Bücher 5.  Ḥalqa-i Nīlūfarī: az šiʿr tā qiṣṣa, maǧmūʿa-i āṯār
/ Bunyād, Šāpūr. - Čāp 1. - Šīrāz : Intišārāt-i Nawīd, [1990]
Bücher 6.  Qāsid-i rūzān-i abrī : nigāhī bi-āṯār-i čahār šāʿir-i muʿāṣir
/ Sādāt Iškiwarī, Kāẓim. - Tihrān : Intišārāt-i Buzurgmihr, [1983]
Bücher 7.  Šiʿr-i imrūz: pažūhišī mubtanī bar maǧmūʿa-i šiʿrhā-i muntšar šuda 1357 h.š.-1369 h.š.
/ Bāqirī, Sāʿid . - Čāp 1. - Tihrān : Intišārāt-i bain al-milalī al-hudā, [1993]
Bücher 8.  Šiʿr, bi daqīqa-i aknun
/ Mīzānī, Fīrūza. - [Tihrān] : Gulšan, 1370 h.š [1991]-
Bücher 9.  Bārwartar az bahār: naqd wa-bar-rasī wa-namūnahā-i šiʿr-i zanān-i Īrān
/ Sulaimānī, Farāmarz. - Čāp 1. - Tihrān : Dunyā-i Mādar, 1991
Bücher 10.  Dar rūšanā-i ṣubḥ : šiʿr-i imrūz-i fārsī
/ Ūǧī, Manṣūr. - Čāp 1. - Šīrāz : Intišārāt-i Nawīd, [1991]
1 - 10 von 12
vorherige Seite      nächste Seite
 
1 - 10 von 12
vorherige Seite      nächste Seite