Deutsch Englisch

Speichern

Trefferanalyse

Abmelden

 
 
 
 

______________

Weitere Kataloge und Datenbanken


Systematische Suche ab 1994
(nur SUB)


Systematische Suche bis 1945 (nur SUB)

______________

Video-Tutorials

______________

Ausgeliehen oder
nicht vorhanden?
Bücherwunsch für Studierende

______________

Home Universität


Home SUB

1 - 10 von 13
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  Suchen KJQ 515 (Literarische Übersetzungen {Neupersisch})
Bücher 1.  Kitābšināsī-i dāstān-i kutāh : Īrān wa ǧahān
/ Maulawī, Firišta. - Čāp 1. - Tihran : Nīlūfar, 1991
Bücher 2.  Kitāb bi-nigār
/ Dihbāšī, ʿAlī. - Čāp 1. - Tihrān : Kitāb bi-nigār, [1989]
Bücher 3.  Daura-i kāmil-i Ḥāǧǧī Bābā Iṣfahānī, šāmil: ḫulāṣaʾī az ǧild-i auwal yā sar-guḏašt-i Ḥaǧǧī Bābā wa-mašrūḥ-i ǧild-i duwum yā Ḥaǧǧī Bābā dar Lundun
/ Morier, James Justinian. - Iṣfahān : Kitābfurūš-i šahriyār, [1961]
Bücher 4.  Hūp-hūp-nāma
/ Sabir, Mirzä Äläkbär. - Čāp 2. - Bākū : Našriyāt-i daulatī-i Āḏarbāiǧān, 1977
Bücher 5.  Az pušt wa-wa-buland : tarǧama
/ Imāmī, Karīm. - Čāp 1. - [Tihrān] : Intišārāt-i Nīlūfar, [1993]
Bücher 6.  Sāhat-i ǧawānī
/ Michaux, Henri. - Čāp 2. - Tihrān, [1980]
Bücher 7.  Karkarahā-i kašīda-i čāk čāk
/ Char, René. - Čāp 2. - Tihrān, [1980]
Bücher 8.  Ai dil bimīr yā biḫwān : fārsī, Ispāniyāʾī, ālmānī
/ Jiménez, Juan Ramón. - Čāp 1. - Tihrān : Sāzmān-i čāp Aḥmadī, 1994
Bücher 9.  Le retentissement de la poésie de Hâfez en France - réception et traduction
/ Shams-Yadolahi, Zahra. - Uppsala : Uppsala Univ., 2002
Bücher 10.  Notizia su un diatessaron persiano tradotto dal siriaco
/ Messina, Giuseppe. - Roma : Pont. Ist. biblico, 1943
1 - 10 von 13
vorherige Seite      nächste Seite
 
1 - 10 von 13
vorherige Seite      nächste Seite