Deutsch Englisch

Speichern

Trefferanalyse

Abmelden

 
 
 
 

______________

Weitere Kataloge und Datenbanken


Systematische Suche ab 1994
(nur SUB)


Systematische Suche bis 1945 (nur SUB)

______________

Video-Tutorials

______________

Ausgeliehen oder
nicht vorhanden?
Bücherwunsch für Studierende

______________

Home Universität


Home SUB

1 - 10 von 17
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  Suchen KJQ 552 (Philosophische Literatur {Neupersisch})
Bücher 1.  Ḥadīṯ-i bandagī wa dilburdagī
/ Surūš, ʿAbd-al-Karīm. - Čāp 2. - [Tihrān] : Muʾassasa-i Farhangī-i Ṣirāṭ, 1375 h.š. [1997]
Bücher 2.  Farbatar az īdiʾulužī
/ Surūš, ʿAbd-al-Karīm. - Čāp 4. - [Tihrān] : Muʾassasa-i Farhangī-i Ṣirāṭ, 1375 h.š. [1997]
Bücher 3.  Tafarruǧ-i ṣunʿ : guftārhāī dar aḫlāq wa ṣanʿat wa ʿilm-i insānī
/ Surūš, ʿAbd-al-Karīm. - Čāp 4. - Tihrān : Muʾassasa-i Farhangī-i Ṣirāṭ, 1375 h.š. [1996]
Bücher 4.  Hiram-i hastī : taḥlīlī az mabādī-i hastī-šināsī-i taṭbīqī
/ Ḥāʾirī Yazdī, Mahdī. - Čāp 2. - Tihrān : Muʾassasa-i Muṭālaʿāt wa Taḥqīqāt-i Farhangī, 1983
Bücher 5.  Maqūlāt : wa ārāʾ-i marbūṭ bi ān
/ Āyatī, Muḥammad Ibrāhīm. - Tihrān : Dānišgāh, 1343 h.š. [1964]
Bücher 6.  Āfarīniš wa naẓar-i fīlsūfān-i islāmī darbāra-i ān
/ Ḫalīqī, Ḥusain. - Tabrīz : Dānišgāh, 1354 h.š. [1975]
Bücher 7.  Manṭiq-i muwaǧǧahāt
/ Muwaḥḥid, Ḍiyāʾ. - Čāp 1. - Tihrān : Intišārāt-i Hirmis, 1381 h.š. [2002]
Bücher 8.  The development of metaphysics in Persia
/ Iqbal, Muhammad. - London : Luzac, 1908
Bücher 9.  La pensée iranienne à travers l'histoire
/ Béroukhim, Moussa. - Paris : Marchand, 1938
Bücher 10.  Die Entwicklung der Metaphysik in Persien
/ Iqbal, Muhammad. - Bonn : Hafiz-Verl., 1982
1 - 10 von 17
vorherige Seite      nächste Seite
 
1 - 10 von 17
vorherige Seite      nächste Seite