Deutsch Englisch

Speichern

Trefferanalyse

Abmelden

 
 
 
 

______________

Weitere Kataloge und Datenbanken


Systematische Suche ab 1994
(nur SUB)


Systematische Suche bis 1945 (nur SUB)

______________

Video-Tutorials

______________

Ausgeliehen oder
nicht vorhanden?
Bücherwunsch für Studierende

______________

Home Universität


Home SUB

1 - 8 von 8
      
* Ihre Aktion  Suchen KJQ 572 (Kinder- und Jugendliteratur {Neupersisch})
Bücher 1.  Talkhun : Märchen
/ Bihrangī, Ṣamad. - 1.Aufl. - Hildesheim-Achtum : Internat. Kulturwerk, 1992
Bücher 2.  Kudakān wa-adabiyāt-i rasmī-i Īrān : barrasī-i ǧanbahā-i muḫtalif-i bāz-niwīsī az adabiyāt-i klāsikī-i Īrān barā-i kūdakān wa nauǧāwānān
/ Hāšimī Nasab, Ṣadīqa. - Čāp 1. - Tihrān : Surūš, 1371h.š. [1992]
Bücher 3.  Tārīḫ-i adabīyāt-i kūdakān-i ... / Ǧild 1, Adabiyāt-i šifāhī wa daurān-i bāstān
/ Muḥammadī, Muḥammad Hādī. - Čāp 1. - 1380 h.š. [2001]
Bücher 4.  Tārīḫ-i adabīyāt-i kūdakān-i ... / Ǧild 2, Adabiyāt-i kudakān pas az Islām
/ Muḥammadī, Muḥammad Hādī. - Čāp 1. - 2001
Bücher 5.  Kalāġ siyāha : wa čand qissa-i dīgar barā-i kūdakān
/ Sībīrīyāk, Māmīn. - Tihrān : Intišārāt-i Dunyā, [20. Jh.]
Bücher 6.  Talḫūn : wa čand qissa-i dīgar
/ Bihrangī, Ṣamad. - Tihrān : Muʾassasa-i Intišārāt-i Amīr-Kabīr, 1349 h.š. [1970]
Bücher 7.  Ānǧā ki ḫāna-am nīst : barā-i gurūh-i sinnī "dāl"
/ Rahguḏar, Riḍā. - Čāp 1. - Tihrān : Kānūn-i Parwariš Fikrī-i Kūdakān wa Nauǧawānān, 1361 h.š. [1982]
Bücher 8.  Adabistān : farhang-i adabīyāt-i kūdak va nauǧavān
/ Mahmūdī, Sūfiyā. - Čāp 1. - Tihrān : Farhang-i Našr-i Nau, 1392 [2013 or 2014]
1 - 8 von 8
      
 
1 - 8 von 8