Deutsch Englisch

Speichern

Trefferanalyse

Abmelden

 
 
 
 

______________

Weitere Kataloge und Datenbanken


Systematische Suche ab 1994
(nur SUB)


Systematische Suche bis 1945 (nur SUB)

______________

Video-Tutorials

______________

Ausgeliehen oder
nicht vorhanden?
Bücherwunsch für Studierende

______________

Home Universität


Home SUB

1 - 10 von 27
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  Suchen KNC 351 (Etymologie {Chinesisch})
Bücher 1.  Hanyu yuyuanxue
/ Ren, Jinfang. - Zhongqing : Zhongqing chubanshe, 1992
Mikroformen 2.  An etymophonological comparison of Chinese dialects, Sino-Japanese, and Sino-Korean
/ Lee, Hae Woo. - [Mikrofilm-Ausg.]. - 1994
Bücher 3.  Zili qiankun : hanzi xingti yuanliu
/ Wang, Hongyuan. - Taibei : Wenjin, 1998
Bücher 4.  The etymology of the word "Macrobiotic:s" and its use in modern Chinese scholarship
/ Collins, Roy. - Philadelphia, Pa. : Dep. of Asian and Middle Eastern Studies, Univ. of Pennsylvania, 2001
Bücher 5.  Comparison of Swadesh 100 words in Finnic, Hungarian, Sinic and Tibetan: introduction to Finno-Sinic languages
/ Gao, JingYi. - Tallinn : Estonian Language Foundation, 2005
Bücher 6.  Ci yuan ; 1
/ Guang dong, guang xi, hu nan, he nan ci yuan xiu ding zu. - Xiu ding ben. - 1979
Bücher 7.  Ci yuan ; 2
/ Guang dong, guang xi, hu nan, he nan ci yuan xiu ding zu. - Xiu ding ben. - 1980
Bücher 8.  Ci yuan ; 3
/ Guang dong, guang xi, hu nan, he nan ci yuan xiu ding zu. - Xiu ding ben. - 1982
Bücher 9.  Ci-Yuan ; 4
/ Guangdong Guangxi Hunan Henan ciyuan xiudingzu. - 1983
Bücher 10.  Han zi qi yuan xin jie : 2008-2009 tan suo shou ji
/ Su, San. - Di 1 ban. - Bei jing : Dong fang chu ban she, 2010
1 - 10 von 27
vorherige Seite      nächste Seite
 
1 - 10 von 27
vorherige Seite      nächste Seite