Deutsch Englisch

Speichern

Trefferanalyse

Abmelden

 
 
 
 

______________

Weitere Kataloge und Datenbanken


Systematische Suche ab 1994
(nur SUB)


Systematische Suche bis 1945 (nur SUB)

______________

Video-Tutorials

______________

Ausgeliehen oder
nicht vorhanden?
Bücherwunsch für Studierende

______________

Home Universität


Home SUB

1 - 10 von 13
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  Suchen KNC 372 (Sprachnormung. Schriftsprache {Chinesisch})
Bücher 1.  Xiandai hanyu guifan zidian
Beijing : Shehui kexue wenxuan, 1994
Bücher 2.  Guifan hanzi zonghebiao
/ Fu, Yonghe. - Beijing : Huawen, 1997
Bücher 3.  Schriftsystem, Literalisierung, Literalität
/ Yan, Zhenjiang. - Frankfurt am Main : Lang, 2000
Bücher 4.  Multilingualism in China : the politics of writing reforms for minority languages 1949 - 2002
/ Zhou, Minglang. - Berlin [u.a.] : Mouton de Gruyter, 2003
Bücher 5.  Shi yong ying yong wen xie zuo da quan
/ Liu, Huiqin. - Di 1 ban. - Xi an : Xi an jiao tong da xue chu ban she, 2011
Bücher 6.  Zhuan ke xue
/ Deng, Sanmu. - Di 1 ban. - Bei jing : Ren min mei shu chu ban she, 1986 = 1979
Bücher 7.  Developing writing skills in Chinese
/ Yuan, Boping. - Second edition. - Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge, [2014]
Bücher 8.  Han zi de mei li : fa xian miao qu heng sheng de wen zi you xi
/ Canglang. - Chu ban er shua. - Xin bei : Yuan zu wen hua shi ye gu fen you xian gong si, Minguo 100 [2011]
Bücher 9.  Han yu shu mian yong yu chu bian
/ Feng, Shengli. - Beijing : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2006
Bücher 10.  Yu pian zhi shi jian gou yu dui wai han yu xie zuo jiao xue yan jiu
/ Zhou, Hong. - Di 1 ban. - Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2016
1 - 10 von 13
vorherige Seite      nächste Seite
 
1 - 10 von 13
vorherige Seite      nächste Seite