Deutsch Englisch

Speichern

Trefferanalyse

Abmelden

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Weitere Kataloge und Datenbanken

______________

Systematischer Zugang ab 1994
(nur SUB)


Systematische Suche bis 1945 (nur SUB)

______________

Video-Tutorials

______________

Ausgeliehen oder
nicht vorhanden?
Bücherwunsch für Studierende

______________

Home SUB

1 - 10 von 11
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  Suchen CBM 104 (Buddhismus in China 1368-1644)
Bücher 1.  Buddijskie chramy XX v. v nizovʹjach Amura
/ Artemʹev, Aleksandr R.. - Vladivostok, 2005
Bücher 2.  Ming dai de fo jiao yu she hui
/ Chen, Yunü. - Di 1 ban. - Bei jing : Bei jing da xue chu ban she, 2011
Bücher 3.  Ming dai fo jiao fang zhi yan jiu
/ Cao, Ganghua. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhong guo ren min da xue chu ban she, 2011
Bücher 4.  Ming mo Qing chu Da lai La ma xi tong yu Meng gu zhu bu hu dong guan xi yan jiu
/ Wang, Li. - Di 1 ban. - Bei jing : Min zu chu ban she, 2011
Bücher 5.  L'incantation du patriarche Pu'an : les avatars du syllabaire sanskrit dans la musique chinoise
/ Picard, François. - Leuven [u.a.] : Peeters, 2012
Bücher 6.  Wan Ming Wang xue you xin zhuan xing de ben ti quan shi
/ Hou, Jiezhi. - Chu ban. - Tai bei : Zheng da chu ban she, 2012
Bücher 7.  Living karma : the religious practices of Ouyi Zhixu
/ McGuire, Beverley Foulks. - New York, NY : Columbia University Press, 2014
Bücher 8.  Leaving for the rising sun : Chinese Zen master Yinyuan and the authenticity crisis in early modern East Asia
/ Wu, Jiang. - New York, New York : Oxford University Press, [2015]
Bücher 9.  Zhong guo fo jiao tong ... ; 12
/ Lai, Yonghai. - Di 1 ban, xue shu ban. - 2010
Bücher 10.  Zhixu fo xue Yi zhe xue yan jiu
/ Zhang, Shaoyu. - Di 1 ban. - Cheng du : Sichuan chu ban ji tuan Ba Shu shu she, 2012
1 - 10 von 11
vorherige Seite      nächste Seite
 
1 - 10 von 11
vorherige Seite      nächste Seite