Deutsch Englisch

Speichern

Trefferanalyse

Abmelden

 
 
 
 

______________

Weitere Kataloge und Datenbanken


Systematische Suche ab 1994
(nur SUB)


Systematische Suche bis 1945 (nur SUB)

______________

Video-Tutorials

______________

Ausgeliehen oder
nicht vorhanden?
Bücherwunsch für Studierende

______________

Home Universität


Home SUB

1 - 10 von 247
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] lkl "CBM 006"
Bücher 1.  Harmonism as an alternative
/ Wang, Keping. - Singapore : Palgrave Macmillan, [2019]
Bücher 2.  Religion in China : ties that bind
/ Chau, Adam Yuet. - Medford, MA, USA : Polity, 2019
Bücher 3.  Studies on contemporary Chinese philosophy (1949-2009)
/ Guo, Qiyong. - Leiden : Brill, 2018
Bücher 4.  Ru dao hui tong : Liu Xian xin zhe xue si xiang yan jiu
/ Chen, Zhong. - Di 1 ban. - Gui yang : Kong xue tang shu ju, 2017
Bücher 5.  Ru xue de xian dai quan shi yu shi dai guan huai
/ Yang, Ziping. - Chu ban. - Taibei shi : Taiwan xue sheng shu ju, 2017
Bücher 6.  The souls of China : the return of religion after Mao
/ Johnson, Ian. - First Edition. - New York : Pantheon Books, [2017]
Bücher 7.  Man di jiang hu wu shang zai : Zhang Taiyan yu jin dai Zhongguo (1895-1916)
/ Sun, Depeng. - Di 1 ban. - Gui lin : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2016Zusammenfassung
Bücher 8.  Shi yong zhu yi de ru hua : xian dai xin ru xue yu Duwei
/ Gu, Hongliang. - Di 1 ban. - Bei jing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2016
Bücher 9.  ˜Theœ mutual cultivation of self and things : a contemporary Chinese philosophy of the meaning of being
/ Yang, Guorong. - Bloomington : Indiana University Press, [2016]
Bücher 10.  Feng Youlan and twentieth century China : an intellectual biography
/ Lin, Xiaoqing Diana. - Leiden : Brill, [2016]
1 - 10 von 247
vorherige Seite      nächste Seite
Wort   Typ   Anzahl
cbm 006 [LKL] Lokale Klassifikation (GOK) 247
 
1 - 10 von 247
vorherige Seite      nächste Seite