Deutsch Englisch

Speichern

Trefferanalyse

Abmelden

 
 
 
 

______________

Weitere Kataloge und Datenbanken


Systematische Suche ab 1994
(nur SUB)


Systematische Suche bis 1945 (nur SUB)

______________

Video-Tutorials

______________

Ausgeliehen oder
nicht vorhanden?
Bücherwunsch für Studierende

______________

Home Universität


Home SUB

1 - 10 von 168
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] lkl "CBM 060"
Bücher 1.  Re-enchanting modernity : ritual economy and society in Wenzhou, China
/ Yang, Mei-hui. - Durham : Duke University Press, 2020
Bücher 2.  Zhong guo min jian xin yang xue : yan jiu yu ping shu
/ Yang, Qinghu. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhongguo shu ji chu ban she, 2017
Bücher 3.  Materializing magic power : Chinese popular religion in villages and cities
/ Lin, Wei-Ping. - Cambridge, Mass. [u.a.] : Harvard Univ. Asia Center, 2015
Bücher 4.  Oedipal god : the Chinese Nezha and his Indian origins
/ Shaḥar, Meʾir. - Honolulu : University of Hawaii Press, [2015]
Bücher 5.  Practicing scripture : a lay Buddhist movement in late imperial China
/ Haar, Barend J. ter. - Honolulu : Univ. of Hawaii Press, [2014]
Bücher 6.  Dang dai min jian xin yang yu min zhong sheng huo
/ Chen, Qinjian. - Di 1 ban. - Shang hai : Shang hai jin xiu wen zhang chu ban she, 2013
Bücher 7.  Di yuan yu xie yuan : Qing dai dan shui di qu han ji yi min min jian xin yang zhi yan jiu
/ Wu, Boxun. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua, 2013
Bücher 8.  Cheng huang ye chu xun : Tai bei shi. Da dao cheng yu xia hai cheng huang miao hui yi bai er shi nian de xuan dang (1879-2000)
/ Song, Guangyu. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua, 2013
Bücher 9.  Ritual and ceremonious buildings : altars and temples for the worship of natural deities, and human sages and ancestors
/ Dazhang, Sun. - [Beijing] : China Architecture & Building Press, 2012
Bücher 10.  Gan su nuo wen hua yan jiu
/ Hu, Ying. - Di 1 ban. - Bei jing : Ren min chu ban she, 2012
1 - 10 von 168
vorherige Seite      nächste Seite
Wort   Typ   Anzahl
cbm 060 [LKL] Lokale Klassifikation (GOK) 168
 
1 - 10 von 168
vorherige Seite      nächste Seite