Deutsch Englisch

Speichern

Trefferanalyse

Abmelden

 
 
 
 

______________

Weitere Kataloge und Datenbanken


Systematische Suche ab 1994
(nur SUB)


Systematische Suche bis 1945 (nur SUB)

______________

Video-Tutorials

______________

Ausgeliehen oder
nicht vorhanden?
Bücherwunsch für Studierende

______________

Home Universität


Home SUB

1 - 10 von 625
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] lkl "CBM 200"
Bücher 1.  Buddhist apologetics in East Asia : countering the Neo-Confucian critiques in the Hufa lun and the Yusŏk chirŭi non
/ Kaplan, Uri. - Leiden : Brill, [2019]
Bücher 2.  Zhu Xi : selected writings
/ Zhu, Xi. - New York, NY : Oxford University Press, [2019]
Bücher 3.  Science and Confucian statecraft in East Asia
/ Bray, Francesca. - Leiden : Brill, [2019]
Bücher 4.  The varieties of Confucian experience : documenting a grassroots revival of tradition
/ Billioud, Sébastien. - Leiden : Brill, [2018]
Bücher 5.  Jing xue li shi
/ Pi, Xirui. - Di 1 ban. - Zheng zhou : He nan ren min chu ban she, 2017
Bücher 6.  Qing dai ru xue da shi : Hui Dong yu Dai Zhen
/ Jiang, Hua. - Di 1 ban. - Zhengzhou Shi : Zhongzhou gu ji chu ban she, 2017 nian 1 yue
Bücher 7.  Dong Zhongshu yu Han dai Gongyang xue
/ Zeng, Yi. - Di 1 ban. - Shang hai : Shanghai ren min chu ban she, 2017
Bücher 8.  "Qin qin xiang yin" yu er chong zheng ju fa
/ Liang, Tao. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2017
Bücher 9.  Ren lun de "jie ti" : xing zhi lun chuan tong zhong de jia guo jiao lü
/ Wu, Fei. - Di 1 ban. - Bei jing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2017
Bücher 10.  Tian ru yuan tong : Ming mo Qing chu ru jia tian zhu jiao tu xin dao tong si xiang yan jiu
/ Jia, Weizhou. - Di 1 ban. - Guang zhou : Ji nan da xue chu ban she, 2017
1 - 10 von 625
vorherige Seite      nächste Seite
Wort   Typ   Anzahl
cbm 200 [LKL] Lokale Klassifikation (GOK) 625
 
1 - 10 von 625
vorherige Seite      nächste Seite