Deutsch Englisch

Speichern

Trefferanalyse

Abmelden

 
 
 
 

______________

Weitere Kataloge und Datenbanken


Systematische Suche ab 1994
(nur SUB)


Systematische Suche bis 1945 (nur SUB)

______________

Video-Tutorials

______________

Ausgeliehen oder
nicht vorhanden?
Bücherwunsch für Studierende

______________

Home Universität


Home SUB

1 - 10 von 89
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] lkl "JOS 600"
Bücher 1.  Nepolnaja rukopisʹ : roman
/ Abdulla, Kamal. - Moskva : Chroniker, 2006
Bücher 2.  Qloballaşma vä Türk Sivilizasiyası
/ Ulusel, Rahid S.. - Bakı : C̜as̜ioğlu, 2005
Bücher 3.  Atalar sözü
/ Rzayev, Halıq Ağa Häsän-oğlu. - Bakı : Bakı Univ. näşriyyatı, 2003-
Bücher 4.  Humay Qayasi : Famil Qaracallı yaradıcılıǧında äfsanä vä rävayätlär
/ Qasimli, Mähärräm. - Bakı : Täfäkkür, 2003
Bücher 5.  Iki damla göz yas̜i : ("Qana boyanmis̜ Quran" kitabının on ikinci hissäsi)
/ Qaracalli, Famil. - Bakı : Täfäkkür, 2002
Bücher 6.  Dedem Qorqud'un dilinden
/ Sehend, Bulud Karaçorlu. - Ankara : Türk Dil Kurumu, 2002-
Bücher 7.  Haydar baba'ya selâm
/ Šahriyār, Muḥammad Ḥusain. - Ankara : Türk Dil Kurumu, 2002
Bücher 8.  Günäş diyarı : "Hämsä" dän hekayätlär, äfsanälär vä rävayätlär
/ Niẓāmī Ganǧawī, Ilyās Ibn-Yūsuf. - Bakı : Ayna Mätbu Evi, 2002
Bücher 9.  Bu necä yuhudu, yoza bílmíräm
/ Välizadä, Lätif. - Baki : Täfäkkür, 2002
Bücher 10.  Bír gäncín taleyi alt-üst olursa
/ Mämmädov, Sämändär. - Baky : Nurlan, 2002
1 - 10 von 89
vorherige Seite      nächste Seite
Wort   Typ   Anzahl
jos 600 [LKL] Lokale Klassifikation (GOK) 89
 
1 - 10 von 89
vorherige Seite      nächste Seite