Deutsch Englisch

Speichern

Trefferanalyse

Abmelden

 
 
 
 

______________

Weitere Kataloge und Datenbanken


Systematische Suche ab 1994
(nur SUB)


Systematische Suche bis 1945 (nur SUB)

______________

Video-Tutorials

______________

Erwerbungsvorschläge für E-Books

______________

Home Universität


Home SUB

1 - 10 von 128
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] lkl "JOTO 631"
Bücher 1.  Mevlid-i şerîf : gramer, metin, dizin
/ Süleyman Çelebi . - 1. Basım. - Ankara : İskitler, 2014
Bücher 2.  Ins Absolute schwand ich hin, mit Gott bin ich zu Gott geworden : Gedichte aus dem türkischen Diwan
/ Nesimi. - Baku : Sharq-Qarb, 2012
Bücher 3.  Şeyh Gâlib dîvânı : hayatı, edebî kişiliği, eserleri, şiirlerinin umûmî tahlîli
/ Şeyh Gâlip. - 1. baskı. - Ankara : Türkiye Diyanet Vakfı, 2011
Bücher 4.  Ansiklopedik dîvân şiiri sözlüğü
/ Pala, İskender. - 18. basım. - İstanbul : Kapı Yayınları, 2009
Bücher 5.  Süheyl ü Nev-bahār'da eskicil öğeler
/ Taş, İbrahim. - 1. baskı. - Konya : Palet Yayınları, 2009
Bücher 6.  Yunus Emre Divanı
/ Yağmur, Selim. - 3. Aufl. - Istanbul : Dergâh Yayınları, 2008
Bücher 7.  Handı̄ Dīvānı / 1, Ġazeller
/ Handî. - 1. baskı. - 2003
Bücher 8.  Cemşîd ü Hurşîd
/ Osmanisches Reich, Prinz, Cem. - Ankara : Türk Dil Kurumu Yayınları, 2000
Bücher 9.  Garib-nâme ; 1,2
/ Aşık Paşa. - Tıpkıbasım, karşılaştırmalı metin ve aktarma. - 2000
Bücher 10.  Garib-nâme ; 1,1
/ Aşık Paşa. - Tıpkıbasım, karşılaştırmalı metin ve aktarma. - 2000
1 - 10 von 128
vorherige Seite      nächste Seite
Wort   Typ   Anzahl
joto 631 [LKL] Lokale Klassifikation (GOK) 128
 
1 - 10 von 128
vorherige Seite      nächste Seite