Deutsch Englisch

Speichern

Trefferanalyse

Abmelden

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Weitere Kataloge und Datenbanken

______________

Systematischer Zugang ab 1994
(nur SUB)


Systematische Suche bis 1945 (nur SUB)

______________

Video-Tutorials

______________

Ausgeliehen oder
nicht vorhanden?
Bücherwunsch für Studierende

______________

Home SUB

1 - 10 von 53
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] lkl "KJQ 519"
Bücher 1.  The case of rhyme versus reason : Ibn al-Rūmī and his poetics in context
/ McKinney, Robert C.. - Leiden [u.a.] : Brill, 2004
Bücher 2.  Ṣamad: sāḫtār-i yik Usṭūra
/ Muḥammadī, Muḥammad Hādī. - Čāp 1. - Tihrān : Našr-i Čīstā, 1381 h.š. [2002]
Bücher 3.  Zindigīnāma-i šāʿirān-i Īrāniyān : az rūdakī tā imrūz ; šiʿr-i fārsī az āġāz ta imrūz
/ Šakībā, Parwīn. - Čāp 2. - Tihrān : Intišārāt-i Hīrmand, 1979 h.š. [2000]
Bücher 4.  Zanān-i dāstān niwīs dar Īrān
/ Naǧafzāda Bārfurūš, Muḥammad Bāqir. - Tihrān : Intišārāt-i Rūǧā, 1375 h.š. [1996]
Bücher 5.  In search of Hāfiz : 109 poems from the Dīwān of Hāfiz
/ Ḥāfiẓ. - London : Shanti Sadan, 1996
Bücher 6.  Mīr-zāda ʿIšqī
/ Sipānlū, Muḥammad ʿAlī. - Čāp 1. - Tihrān : Taraqqī, [1995]
Bücher 7.  Safar dar mih : taʾammulī dar šiʿr-i Aḥmad Šamlū
/ Pūrnāmdāriyān, Taqī. - Čāp 1. - Tihrān : Intišārāt-i Zimistān, 1374h.š. [1995]
Bücher 8.  Faḍlallah Muhtadī (Ṣubḥī) : [gird-āwaranda-i qiṣṣihā-i ʿāmiyāna wa auwalīn qiṣṣi-gū-i ẓuhr-i ǧumʿa-i rādiū-i Īrān]
/ Saršār, Muḥammad Riḍā. - Čāp 1. - Tihrān : Daftar-i Našr-i Farhang-i Islāmī, 1373 h.š. [1994]
Bücher 9.  Bāġ-i tanhāʾī : yādnāma-i Suhrāb Sipihrī
/ Siyāpūš, Ḥamīd. - Čāp 2. - Tihrān : Našr-i Suhail, [1994]
Bücher 10.  Ḏikr-i ǧamīl-i Saʿdī : maǧmūʿa-i maqālāt wa ašʿār bi munāsabat-i buzurgdāšt-i haštṣadumīn sālgard-i tawallud-i šaiḫ-i aǧall Saʿdī
/ Saʿdī. - Čāp 4. - Tihrān : Kumīsiyūn-i millī-i Yūniskū, 1373 h.š. [1994]-
1 - 10 von 53
vorherige Seite      nächste Seite
Wort   Typ   Anzahl
kjq 519 [LKL] Lokale Klassifikation (GOK) 53
 
1 - 10 von 53
vorherige Seite      nächste Seite