Deutsch Englisch

Speichern

Trefferanalyse

Abmelden

 
 
 
 

______________

Weitere Kataloge und Datenbanken


Systematische Suche ab 1994
(nur SUB)


Systematische Suche bis 1945 (nur SUB)

______________

Video-Tutorials

______________

Ausgeliehen oder
nicht vorhanden?
Bücherwunsch für Studierende

______________

Home Universität


Home SUB

1 - 10 von 17
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] lkl "KJQ 549"
Bücher 1.  The political theory of the Delhi sultanate : (including a translation of Ziauddin Barani's Fatawa-i Jahandari, circa, 1358-9 A.D.)
/ Habib, Mohammad. - Allahabad : Kitab Mahal, 2020
Bücher 2.  Mawāniʿ-i tausiʿa dar Īrān : faqr, fisād wa tabʿīḍ
/ Faraǧpūr, Maǧīd. - Čāp 1. - Tihrān : Muʾassasa-i Ḫadamāt-i Farhangī-i Rasā, 1383 h.š. [2004]
Bücher 3.  Mauǧ-i čahārum
/ Ǧahānbiglū, Rāmīn. - Čāp 3. - Tihrān : Našr-i Niy, 1383 h.š. [2004]
Bücher 4.  Religiosität und Modernität
/ Ḫātamī, Muḥammad. - Edingen-Neckarhausen [u.a.] : Deux Mondes, 2001
Bücher 5.  Darbāra-i ġarb
/ Dāwarī Ardakānī, Riḍā. - Čāp 1. - Tihrān : Intišārāt-i Hirmis, 1379 h.š. [2000]
Bücher 6.  Mudārā wa mudīriyat
/ Surūš, ʿAbd-al-Karīm. - Čāp 1. - Tihrān : Muʾassasa-i Farhangī-i Ṣirāṭ, 1376 h.š. [1997]
Bücher 7.  Īdiʾulužī-i šaiṭānī
/ Surūš, ʿAbd-al-Karīm. - Čāp 6. - Tihrān : Muʾassasa-i Farhangī-i Ṣirāṭ, 1375 h.š. [1996]
Bücher 8.  Taḥrīr-i tārīḫ-i šifāhī-i inqilāb-i islāmī-i Īrān : maǧmūʿa-i barnāma-i dāstān-i inqilab az rādiyū Bī-Bī-Sī
/ Bāqī, ʿA.. - Čāp 1. - Tihrān : Našr-i tafakkur, [1994]
Bücher 9.  Laṭīfahā-i siyāsī : bi-ḍamīma-i tārīḫča-i laṭīfa wa kārīkātūr-i siyāsī dar Īrān wa ǧahān
/ Ḥakīmī, Maḥmūd. - Čāp 1. - Qum : Našr-i Ḫurram, 1372 h.š. [1993]
Bücher 10.  Maktūb-i šāhzāda Kamāl-ad-Daula bi šāhzāda Ǧalāl-ad-Daula : (sih maktūb)
/ Mīrzā Āqā Ḫān Kirmānī, ʿAbd-al-Ḥusain. - Čāp-i 1. - [S.l.] : Intišārāt-i Mard-i Imrūz, 1370h.š. [1991]
1 - 10 von 17
vorherige Seite      nächste Seite
Wort   Typ   Anzahl
kjq 549 [LKL] Lokale Klassifikation (GOK) 17
 
1 - 10 von 17
vorherige Seite      nächste Seite