Deutsch Englisch

Speichern

Trefferanalyse

Abmelden

 
 
 
 

______________

Weitere Kataloge und Datenbanken


Systematische Suche ab 1994
(nur SUB)


Systematische Suche bis 1945 (nur SUB)

______________

Video-Tutorials

______________

Ausgeliehen oder
nicht vorhanden?
Bücherwunsch für Studierende

______________

Home Universität


Home SUB

1 - 10 von 30
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] lkl "KJQ 675"
Bücher 1.  al-Muḫtaṣar min Kitāb as-siyāq li-tārīḫ Nīsābūr
/ Fārisī, ʿAbd-al-Ġāfir Ibn-Ismāʿīl al-. - Čap-i 1. - Tihrān : Mīrāṯ-i Maktūb, 1384 h.š. [2005]
Bücher 2.  Tārīẖ-i Nīšābūr
/ Ḥakīm an-Nīsābūrī, Muḥammad Ibn-ʿAbdallāh al-. - Čāp 1. - Tihrān : Našr-i Āgā, 1375 h.š. [1996]
Bücher 3.  Tārīḫ-i Sīrǧān : hamrāh bā ǧuġrāfiyā-i tārīḫī wa sīrǧān-šināsī
/ Wuṯūqī Rahbarī, ʿAlī Akbar. - Kirmān : Markaz-i Kirmān-šināsī, 1372 h.š. [1993]
Bücher 4.  Description topographique et historique de Boukhara
/ Naršaḫī, Abū-Bakr Muḥammad Ibn-Ǧaʿfar. - Reprint of the ed. Paris 1892. - Frankfurt am Main : Inst. for the History of Arabic-Islamic Science at the Johann Wolfgang Goethe Univ., 1993
Bücher 5.  Ṭihrān-i qadīm ; Ǧild 5
/ Šahrī, Ǧaʿfar. - Čāp 1. - 1371 h.š. [1992]
Bücher 6.  Ṭihrān-i qadīm ; Ǧild 4
/ Šahrī, Ǧaʿfar. - Čāp 1. - 1371 h.š. [1992]
Bücher 7.  Ṭihrān-i qadīm ; Ǧild 3
/ Šahrī, Ǧaʿfar. - Čāp 1. - 1371 h.š. [1992]
Bücher 8.  Ṭihrān-i qadīm ; Ǧild 1
/ Šahrī, Ǧaʿfar. - Čāp 3. - 1371 h.š. [1992]
Bücher 9.  Tārīḫ-i Badaḫšān
/ Sang Muḥammad Badaḫšı̄, Mı̄rzā. - Čāp 1. - [Tihrān] : Muʾassasa-i Farhangī-i Ǧahāngīrī, 1367 h.š. [1988]
Bücher 10.  Muqaddamaī bar tārīḫ-i šahr wa šahrnišīnī dar Īrān
/ Sulṭānzāda, Ḥusain. - Čāp 2. - Tihrān : Amīr-Kabīr, 1367 h.š. [1988]
1 - 10 von 30
vorherige Seite      nächste Seite
Wort   Typ   Anzahl
kjq 675 [LKL] Lokale Klassifikation (GOK) 30
 
1 - 10 von 30
vorherige Seite      nächste Seite