Deutsch Englisch

Speichern

Trefferanalyse

Abmelden

 
 
 
 

______________

Weitere Kataloge und Datenbanken


Systematische Suche ab 1994
(nur SUB)


Systematische Suche bis 1945 (nur SUB)

______________

Video-Tutorials

______________

Ausgeliehen oder
nicht vorhanden?
Bücherwunsch für Studierende

______________

Home Universität


Home SUB

1 - 10 von 25
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] lkl "KNC 355"
Bücher 1.  The interfaces of Chinese syntax with semantics and pragmatics
/ Wu, Yicheng. - New York : Routledge, 2017
Bücher 2.  Jin bai nian lai "Guo yu" jiao gu yan jiu
/ Guo, Wanqing. - Di 1 ban. - Nanjing Shi : Feng huang chu ban she, 2016
Bücher 3.  Xing rong ci zuo zhuang yu he bu yu de ren zhi yu yi yan jiu
/ Liu, Zhenping. - Di 1 ban. - Bei jing : Shang wu yin shu guan, 2015
Bücher 4.  Sadness expressions in English and Chinese : corpus linguistic contrastive semantic analysis
/ Zhang, Ruihua. - 1. ed. - London [u.a.] : Bloomsbury, c 2014
Bücher 5.  Han yu yu fa yu yi ying yong yan jiu
/ Xie, Zhengming. - Di 1 ban. - Guang zhou : Shi jie tu shu chu ban Guangdong you xian gong si, 2011
Bücher 6.  Yu yi gong neng yu fa yu Han yu yan jiu
/ Wang, Zhenlai. - Di 1 ban. - Bei jing : Bei jing shi fan da xue chu ban she, 2011
Bücher 7.  Gu Han yu yu fa xun gu yan jiu ji qi ta
/ Xie, Zhibin. - Di 1 ban. - Bao ding : He bei da xue chu ban she, 2011
Bücher 8.  Wang Nian sun zhi xun gu xue yan jiu
/ Liu, Jingsheng. - Di 1 ban. - Chang chun : Ji lin da xue chu ban she, 2011
Bücher 9.  Shang gu "kan shi" gai nian chang ci hui yan jiu
/ Yin, Daizhong. - Di 1 ban. - Chang sha : Hu nan ren min chu ban she, 2011
Bücher 10.  Xun gu fang fa xin tan
/ Yang, Lin. - Di 1 ban. - Bei jing : Shang wu yin shu guan, 2011
1 - 10 von 25
vorherige Seite      nächste Seite
Wort   Typ   Anzahl
knc 355 [LKL] Lokale Klassifikation (GOK) 25
 
1 - 10 von 25
vorherige Seite      nächste Seite