Deutsch Englisch

Speichern

Trefferanalyse

Abmelden

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Weitere Kataloge und Datenbanken

______________

Systematischer Zugang ab 1994
(nur SUB)


Systematische Suche bis 1945 (nur SUB)

______________

Video-Tutorials

______________

Ausgeliehen oder
nicht vorhanden?
Bücherwunsch für Studierende

______________

Home SUB

1 - 10 von 146
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] lkl "KNC 400"
Bücher 1.  The resurrected skeleton : from Zhuangzi to Lu Xun
/ Idema, Wilt L.. - New York : Columbia University Press, [2014]
Bücher 2.  Qing dai gao chao ben
/ Guang dong sheng li zhong shan tu shu guan, Zhong shan da xue tu shu guan. - Guang zhou : Guang dong ren min chu ban she, 2010
Bücher 3.  Luo Zhen yu xue shu lun ... ; Di 9 ji
/ Luo, Zhenyu. - Di 1 ban. - 2010
Bücher 4.  Tian-jin tu-shu-guan zhen-cang qing-ren bie-ji shan-ben cong-kan
/ Liu, Wenjun. - Tianjin : Tianjin guji chubanshe, 2009Zusammenfassung
Bücher 5.  Xin-jiang xun-fu Rao Yingqi gao-ben wen-xian ji-cheng
/ Rao, Yingqi. - Bei-jing : Xue-yuan chu-ban-she, 2009
Bücher 6.  Jegün qarac̆in, jegün monġgol-un arad-un aman üliger : di yi pi guo-jia ji fei wu-zhi wen-hua yi-chan
Shen-yang : Liao-ning min-zu chu-ban-she, 2008
Bücher 7.  Dong bei shi yan jiu zi ..., Liao jin shu hua jia ci dian
/ Lu, Yinghong. - 2007
Bücher 8.  Zhong Rui xi-bei ke-xue kao-cha dang-an shi-liao
/ Xu, Xinjiang. - Wu-lu-mu-qi : Xin-jiang mei-shu she-ying chu-ban-she, 2006
Bücher 9.  Stories from Contemporary China
/ Bi, Feiyu. - Shanghai : Better Link Press, 2006
Bücher 10.  Zhi-shang de feng-jing : Zhou Tao shi-wen shu-hua xin zuo-ji
/ Zhou, Tao. - Wu-lu-mu-qi : Xin-jiang ren-min chu-ban-she, 2006
1 - 10 von 146
vorherige Seite      nächste Seite
Wort   Typ   Anzahl
knc 400 [LKL] Lokale Klassifikation (GOK) 146
 
1 - 10 von 146
vorherige Seite      nächste Seite