Deutsch Englisch

Speichern

Trefferanalyse

Abmelden

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Weitere Kataloge und Datenbanken

______________

Systematischer Zugang ab 1994
(nur SUB)


Systematische Suche bis 1945 (nur SUB)

______________

Video-Tutorials

______________

Ausgeliehen oder
nicht vorhanden?
Bücherwunsch für Studierende

______________

Home SUB

1 - 10 von 191
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] lkl "KNC 500"
Bücher 1.  "Yan'an wen yi" yan jiu du ben
/ Liu, Zhuo. - Di 1 ban. - Shang hai : Shang hai shu dian chu ban she, 2018
Bücher 2.  Wu fa zhong jie de xian dai xing : Zhong guo wen xue de dang dai jing yu
/ Chen, Xiaoming. - Di 1 ban. - Bei jing : Bei jing da xue chu ban she, 2018
Bücher 3.  "50-70 nian dai wen xue" yan jiu du ben
/ He, Jiamei. - Di 1 ban. - Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she, 2018
Bücher 4.  "80 nian dai wen xue" yan jiu du ben
/ Liu, Fusheng. - Di 1 ban. - Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she, 2018
Bücher 5.  "Zuo yi wen xue" yan jiu du ben
/ Xu, Zhiwei. - Di 1 ban. - Gui lin : Guang xi shi fan da xue chu ban she, 2017
Bücher 6.  A passage to China : literature, loyalism, and colonial Taiwan
/ Tsai, Chien-hsin. - Cambridge, Massachusetts : Harvard University Asia Center, 2017Zusammenfassung
Bücher 7.  Zhonghua jing dian hai wai chuan bo shou jie guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji
/ Li, Huailiang. - Di 1 ban. - Bei jing : Guang ming ri bao chu ban she, 2016
Bücher 8.  Zhong guo gu dai wen xue tong lun
/ Fu, Xuancong. - Shen yang : Liao ning ren min chu ban she, 2016
Bücher 9.  "Wan Qing wen xue" yan jiu du ben
/ Zhang, Chuntian. - Di 1 ban. - Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2016
Bücher 10.  The Oxford handbook of modern Chinese literatures
/ Rojas, Carlos. - New York, NY : Oxford University Press, [2016]
1 - 10 von 191
vorherige Seite      nächste Seite
Wort   Typ   Anzahl
knc 500 [LKL] Lokale Klassifikation (GOK) 191
 
1 - 10 von 191
vorherige Seite      nächste Seite