Deutsch Englisch

Speichern

Trefferanalyse

Abmelden

 
 
 
 

______________

Weitere Kataloge und Datenbanken


Systematische Suche ab 1994
(nur SUB)


Systematische Suche bis 1945 (nur SUB)

______________

Video-Tutorials

______________

Ausgeliehen oder
nicht vorhanden?
Bücherwunsch für Studierende

______________

Home Universität


Home SUB

1 - 10 von 84
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] lkl "KNC 513"
Bücher 1.  Ting wo xiong zhong de lie huo : Yu guang zhong jiao shou ji nian wen ji
/ Li, Ruiteng. - Chu ban. - Tai bei shi : Jiu ge chu ban she, 2018.10
Bücher 2.  Wen xue di tu yu wen hua huan yuan : Cong xu shi xue. shi xue dao zhu zi xue
/ Yang, Yi. - Chu ban. - Tao yuan shi : Chang ming wen hua, 2018.01
Bücher 3.  Wang xiang mu shen zhi ge : Yu guang zhong zuo pin ping lun yu yan jiu
/ Su, Qikang. - Chu ban. - Tai bei : Jiu ge chu ban she you xian gong si, 2018.10
Bücher 4.  ˜Theœ spatiality of emotion in early modern China : from dreamscapes to theatricality
/ Lam, Ling Hon. - New York : Columbia University Press, [2018]
Bücher 5.  Yin jin, jie he, chuang xin : xian dai yu yan xue li lun yu Zhongguo yu yan xue yan jiu
/ Chen, Ping. - Di 1 ban. - Bei jing : Shang wu yin shu guan, 2017
Bücher 6.  Xiao shuo ke
/ Bi, Feiyu. - Di 1 ban. - Bei jing : Ren min wen xue chu ban she, 2017
Bücher 7.  Yi fu qi meng guan nian de dang dai wen xue
/ Wu, Xuan. - Di 1 ban. - Shang hai : Shanghai da xue chu ban she, 2017
Bücher 8.  Schriftstellerische Praxis in der Literatur der DDR und der Volksrepublik China während der fünfziger und frühen sechziger Jahre : Möglichkeiten, Entwicklungen und Tendenzen
/ Saechtig, Alexander. - Hildesheim : Georg Olms Verlag, 2017
Bücher 9.  Xian dai zhu yi, dang dai Taiwan : wen xue dian fan de gui ji
/ Chang, Sung-sheng Yvonne. - Chu ban. - Tai bei : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2015
Bücher 10.  Ni zao xin di qiu : dang dai Taiwan zi ran shu xie
/ Li, Yulin. - Chu ban. - Tai bei : Guo li Taiwan da xue chu ban zhong xin chu ban, 2015
1 - 10 von 84
vorherige Seite      nächste Seite
Wort   Typ   Anzahl
knc 513 [LKL] Lokale Klassifikation (GOK) 84
 
1 - 10 von 84
vorherige Seite      nächste Seite