Deutsch Englisch

Speichern

Trefferanalyse

Abmelden

 
 
 
 

______________

Weitere Kataloge und Datenbanken


Systematische Suche ab 1994
(nur SUB)


Systematische Suche bis 1945 (nur SUB)

______________

Video-Tutorials

______________

Erwerbungsvorschläge für E-Books

______________

Home Universität


Home SUB

1 - 10 von 40
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] lkl "KNC 534"
Bücher 1.  Jing ju zhi shi ci dian
/ Wu, Tongbin. - Quan xin xiu ding ban di 1 ban. - Tianjin Shi : Tianjin ren min chu ban she, 2017
Bücher 2.  Zhong guo xi qu tong shi
/ Zhang, Geng. - Di 1 ban. - Bei jing : Wen hua yi shu chu ban she, 2014Zusammenfassung
Bücher 3.  Yuan qu jian shang ci dian
/ Jiang, Xingyu. - Xin yi ban, di 1 ban. - Shang hai : Shanghai ci shu chu ban she, 2014
Bücher 4.  Zhong guo xi qu shi
/ Liao, Ben. - Di 2 ban. - Shang hai : Shang hai ren min chu ban she, 2014Zusammenfassung
Bücher 5.  Fan si, zhui suo yu xin mai : Nan she yan jiu wai bian
/ Lin, Xiangling. - Chu ban. - Taibei Shi : Li ren shu ju, 2013
Bücher 6.  Quan qiu hua yu kua wen hua xi ju
/ He, Chengzhou. - Nan jing : Nan jing da xue chu ban she, 2012
Bücher 7.  Weltliteratur und Welttheater : ästhetischer Humanismus in der kulturellen Globalisierung
/ Huang, Alexander C. Y.. - Bielefeld : Transcript, 2012
Bücher 8.  Lu Kanru Feng Yuanjun ... / Di shi san juan, Gu ju shuo hui
/ Lu, Kanru. - Di 1 ban. - 2011
Bücher 9.  Das Traummotiv im Yuan-Drama : zur Semiotik der chinesischen Formelemente
/ Vetrov, Viatcheslav. - 1. Aufl. - Wiesbaden : Harrassowitz, 2010
Bücher 10.  Nan she xi ju zhi
/ Liang, Shu'an. - Di 1 ban. - Bei jing, 2008.11
1 - 10 von 40
vorherige Seite      nächste Seite
Wort   Typ   Anzahl
knc 534 [LKL] Lokale Klassifikation (GOK) 40
 
1 - 10 von 40
vorherige Seite      nächste Seite