Deutsch Englisch

Speichern

Trefferanalyse

Abmelden

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Weitere Kataloge und Datenbanken

______________

Systematischer Zugang ab 1994
(nur SUB)


Systematische Suche bis 1945 (nur SUB)

______________

Video-Tutorials

______________

Ausgeliehen oder
nicht vorhanden?
Bücherwunsch für Studierende

______________

Home SUB

1 - 10 von 23
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] lkl "KNC 573"
Bücher 1.  Women's literary feminism in twentieth century China
/ Dooling, Amy D.. - Softcover reprint of the hardcover 1st edition. - New York : Palgrave Macmillan, [2016]
Bücher 2.  Zhong guo xian dang dai nü xing zhu yi wen xue lun gang
/ Jin, Wenye. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhong guo she hui ke xue chu ban she, 2011
Bücher 3.  Ta shi jie : xian dang dai Zhongguo nü xing wen xue tan xi
/ Liu, Yuanyuan. - Di 1 ban. - Tai yuan : Shan xi ren min chu ban she, 2010
Bücher 4.  "Ta" zi de wen hua shi : nü xing xin dai ci de fa ming yu ren tong yan jiu
/ Huang, Xingtao. - Di 1 ban. - Fu zhou : Fu jian jiao yu chu ban she, 2009
Bücher 5.  Nü xing yu he xie she hui lun wen ji
/ Cai, Meihua. - Di 1 ban. - Mu dan jiang : Hei long jiang Chao xian min zu chu ban she, 2007
Bücher 6.  Women, war, domesticity : Shanghai literature and popular culture of the 1940s
/ Huang, Nicole. - Leiden [u.a.] : Brill, 2005
Bücher 7.  The invention of a discourse : women's poetry from contemporary China
/ Zhang, Jeanne Hong. - Leiden : CNWS Publ., 2004
Bücher 8.  The red brush : writing women of imperial China
/ Idema, Wilt L.. - Cambridge, Mass. [u.a.] : Harvard University Press, 2004
Bücher 9.  Ming Qing fu nü xi qu ji
/ Hua, Wei. - Chu ban. - Tai bei shi : Zhong yang yan jiu yuan zhong guo wen zhe yan jiu suo, 2003
Bücher 10.  Feminism/femininity in Chinese literature
/ Chen, Pengxiang. - Amsterdam [u.a.] : Rodopi, 2002
1 - 10 von 23
vorherige Seite      nächste Seite
Wort   Typ   Anzahl
knc 573 [LKL] Lokale Klassifikation (GOK) 23
 
1 - 10 von 23
vorherige Seite      nächste Seite