Deutsch Englisch

Speichern

Trefferanalyse

Abmelden

 
 
 
 

______________

Weitere Kataloge und Datenbanken


Systematische Suche ab 1994
(nur SUB)


Systematische Suche bis 1945 (nur SUB)

______________

Video-Tutorials

______________

Ausgeliehen oder
nicht vorhanden?
Bücherwunsch für Studierende

______________

Home Universität


Home SUB

1 - 5 von 5
      
* Ihre Aktion  suchen [und] lkl "KNC 656"
Bücher 1.  Ma Yi fu quan ji
/ Ma, Yifu. - Di 1 ban. - Hang zhou : Zhe jiang gu ji chu ban she, 2013
Bücher 2.  Ming ri zhi Zhong guo wen hua : Zhong Yin Ou wen hua shi jiang
/ Zhang, Junmai. - Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2006
Bücher 3.  Xiong shi li quan ji
/ Xiong, Shili. - 2001
Bücher 4.  Xin yi Wen xin diao long
/ Liu, Xie. - Chu ban. - Tai bei : San min shu ju, [Min guo 83 [1994]
Bücher 5.  Genre Theory in China in the 3rd - 6th centuries : (Liu Hshieh's theory on poetic genres)
/ Tőkei, Ferenc. - Budapest : Akad. Kiadó, 1971
1 - 5 von 5
      
Wort   Typ   Anzahl
knc 656 [LKL] Lokale Klassifikation (GOK) 5
 
1 - 5 von 5