Deutsch Englisch

Speichern

Trefferanalyse

Abmelden

 
 
 
 

______________

Weitere Kataloge und Datenbanken


Systematische Suche ab 1994
(nur SUB)


Systematische Suche bis 1945 (nur SUB)

______________

Video-Tutorials

______________

Erwerbungsvorschläge für E-Books

______________

Home Universität


Home SUB

1 - 10 von 1852
vorherige Seite      nächste Seite
* Ihre Aktion  suchen [und] lkl puv 0*
Bücher 1.  Vom Wesen der Dinge : Realitäten und Konzeptionen des Materiellen in der chinesischen Kultur
/ Grimberg, Phillip. - Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2019
Bücher 2.  An historical sketch of Chinese historiography
/ Wu, Huaiqi. - Beijing, PRC : Foreign Language Teaching and Research Publishing Co. Ltd., [2018]
Bücher 3.  A new modern history of East Asia
/ Fuchs, Eckhardt. - Göttingen : V&R unipress, [2018]
Bücher 4.  A history of Chinese political thought
/ Kim, Youngmin. - Cambridge : Polity, 2018
Bücher 5.  Shi xue li lun juan
/ Yang, Gongle. - Di 1 ban. - Bei jing : Hua xia chu ban she, 2017
Bücher 6.  Zhong guo tong shi yao lüe
/ Mou, Fenglin. - Di 1 ban. - Chang chun : Ji lin chu ban ji tuan gu fen you xian gong si, 2017Zusammenfassung
Bücher 7.  Zhong guo ri chang sheng huo shi du ben
/ Chang, Jianhua. - Di 1 ban. - Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2017
Bücher 8.  Xibanya de Han xue yan jiu (1552-2016)
/ Zhang, Kai. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhong guo she hui ke xue chu ban she, 2017
Bücher 9.  Li shi yan jiu he shi liao zheng li
/ Tang, Zhijun. - Di 1 ban. - Shang hai : Shang hai she hui ke xue yuan chu ban she, 2017
Bücher 10.  Zai kong jian zhong li jie shi jian : cong qu yu she hui shi dao li shi ren lei xue
/ Zhao, Shiyu. - Di 1 ban. - Bei jing : Bei jing da xue chu ban she, 2017
1 - 10 von 1852
vorherige Seite      nächste Seite
Wort   Typ   Anzahl
puv 0? [LKL] Lokale Klassifikation (GOK) 1895
 
1 - 10 von 1852
vorherige Seite      nächste Seite