German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Purchase suggestions for e-books

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 11
previous page      next page
* results  search JOT 501 (Gattungsübergreifende Literatur- und Schriftstellerlexika {Türkeitürkisch})
Books 1.  Contemporary Turkish writers : a critical bio-bibliography of leading writers in the Turkish republican period up to 1980
/ Mitler, Louis. - Bloomington, Ind. : Indiana Univ., Research Inst. for Inner Asian Studies, 1988
Books 2.  Âsıkların diliyle cumhuriyet
/ Sakaoğlu, Saim. - Ankara : Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 1998
Books 3.  Başlangıcından harf devrimine kadar Osmanlı-Türk süreli yayınlar ve gazeteler bibliyografyası ve toplu kataloğu, 1828 - 1928
/ Duman, Hasan. - Ankara : Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı, 2000
Books 4.  Şairler ve yazarlar sözlüğü
/ Kurdakul, Şükran. - [1. basım]. - Ankara : Bilgi, [1971]
Books 5.  Yazarlar kılavuzu: (ortaokul, lise ve dengi okullarin türkçe edebiyat kitaplarından adı geçen yazarlar)
/ Akyol, Yaşar. - Istanbul : Hür Yayınlar, 1972
Books 6.  Türk edebiyatı ansiklopedisi / 1. cilt, 1
/ Özkırımlı, Atilla. - 4. Baskı. - 1987
Books 7.  Türk edebiyatı ansiklopedisi / 2. cilt, 2
/ Özkırımlı, Atilla. - 1987
Books 8.  Türk edebiyatı ansiklopedisi / 3. cilt, 3
/ Özkırımlı, Atilla. - 1987
Books 9.  Türk edebiyatı ansiklopedisi / 4. cilt, 4
/ Özkırımlı, Atilla. - 1987
Books 10.  Türk edebiyatı ansiklopedisi / 5. cilt, 5 : Ek
/ Özkırımlı, Atilla. - 1. Baskı. - 1987
1 - 10 of 11
previous page      next page
 
1 - 10 of 11
previous page      next page