German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Bücherwunsch

______________

Home University


Home SUB

1 - 4 of 4
      
* results  search JPB 320 (Historische Sprachwissenschaft und vergleichende Sprachwissenschaft {Tschaghataisch})
Books 1.  Hârezmli Hâfız'ın divanı : inceleme, metin, tıpkıbasım
/ Harezmi. - Ankara : Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 1998
Books 2.  Muḥākemetü'l luġateyn
/ ʿAlī Šīr Nawāʾī. - Ankara, 1996
Books 3.  Asar-ı muasırından muhakemet ül-lugateyn
/ ʿAlī Šīr Nawāʾī. - Derseadet : Ikdam matbaası, 1315 h. [1897]
Books 4.  Nevâyî'nin sözleri ve Çağatayca tanıklar : el-Luġātu 'n-Nevāʾiyye ve 'l-istişhādātu 'l-Caġātāʾiyye ; giriş, metin, dizinler, tıpkıbası
/ Niyazî. - 1. baskı. - Ankara : Türk Dil Kurumu, 2011
1 - 4 of 4
      
 
1 - 4 of 4