German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Purchase suggestions for e-books

______________

Home University


Home SUB

1 - 4 of 4
      
* results  search JPC 319 (Sprachpolitik {Neuuigurisch})
Books 1.  Untersuchung zum kasachisch-russischen Code-mixing : (mit Ausblicken auf den uigurisch-russischen Sprachkontakt)
/ Muhamedowa, Raihan. - München : LINCOM EUROPA, 2006
Books 2.  Zhong guo yu yan sheng huo zhuang kuang bao gao (2011)
/ Zhou, Qingsheng. - Bei jing : Shang wu yin shu guan, 2011
Books 3.  Dang dai wei wu er yu yan wen zi ying yong yu fa zhan
/ Minawa Abudureyimu. - Di 1 ban. - Bei jing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2012
Books 4.  Zhong guo xi bu di qu shao shu min zu jiao yu de fa zhan
/ Ma, Rong. - Di 1 ban. - Bei jing : Min zu chu ban she, 2009
1 - 4 of 4
      
 
1 - 4 of 4