German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 10 of 13
previous page      next page
* results  search JV 374 (Schrift. Sprachentzifferung. Rechtschreibung {Qidan})
Books 1.  Ch'i-tan hsiao-tzu yen-chiu
/ Cenggeltei. - (Pei-ching) : Chung-kuo she-hui-k'o-hsüeh ch'u-pan-she, (1985)
Books 2.  Da wo er zi liao ji
/ Dawo'er-Ziliaoji-Bianji-Weiyuanhui. - 2008
Books 3.  Erdem-ün Qarγui elbeg büdügel - Mongγol kele bičig sudulqu γaǰar-un döčin ǰil-un oi-tu
/ Bayanmendü. - Huhehaote : Neimenggu daxue chubanshe, 2002
Books 4.  Liao shang-jing di-qu chu-tu de liao-dai bei-ke hui-ji
/ Liu, Fengzhu. - Bei-jing : She-hui ke-xue wen-xian chu-ban-she, 2009
Books 5.  New materials on the Khitan small script : a critical edition of Xiao Dilu & Yelü Xiangwen
/ Wu, Yingzhe. - Folkestone : Global Oriental, 2010
Books 6.  Qi dan wen zhen xi qian bi kao shi tu shuo
/ Pei, Yuanbo. - He fei : An hui mei shu chu ban she, 2011
Books 7.  Qi dan wen zhen xi fu pai kao shi tu shuo
/ Pei, Yuanbo. - Di 1 ban. - He fei : An hui mei shu chu ban she, 2011
Books 8.  Qidan yi zhen : Balin Zuoqi Qidan bo wu guan guan cang zhen pin xuan ; Jin yin qi, tong qi, yu qi juan
/ Tang, Cailan. - Di 1 ban. - Bei jing : Xian zhuang shu ju, 2011
Books 9.  Da liao yi zhen : Liao dai wen wu zhan
/ Wang, Qinglin. - Di 1 ban. - Bei jing : Xue yuan chu ban she, 2012
Books 10.  Qi dan xiao zi ci hui suo yin
/ Liu, Pujiang. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhong hua shu ju, 2014
1 - 10 of 13
previous page      next page
 
1 - 10 of 13
previous page      next page