German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 10 of 23
previous page      next page
* results  search JWY 500 (Literaturwissenschaft {Mandschu})
Books 1.  Manzu xiandai wenxuejia yishujia zhuanlüe
/ Guan, Jixin. - Shenyang : Liaoning renmin, 1987
Books 2.  Qingdai manzu zuojia wenxue gailun
/ Zhang, Juling. - Beijing : Zhongyang minyuan, 1990
Books 3.  Qing-dai bian-jiang man-wen dang-an mu-lu
/ Wu, Yuanfeng. - Peking : Guo-ji wen-hua chu-ban-she, 1999
Books 4.  "What's where" in Manchu literature
/ Stary, Giovanni. - Wiesbaden : Harrassowitz, c 2005
Books 5.  Proceedings of the First ... / Vol. 1, Studies in Manchu literature and history
/ Wadley, Stephen. - 2006
Books 6.  Min-zu wen-xue lun-gao
/ Zhao, Zhizhong. - Di 1 ban. - Shen-yang : Liao-ning min-zu chu-ban-she, 2005
Books 7.  Proceedings of the First ... / Vol. 2, Studies in Manchu linguistics
/ Wadley, Stephen. - 2007
Books 8.  Zur Problematik der Mandschu-Tungusischen Volksdichtung
/ Köhalmi, Käte. - Budapest
Books 9.  Letteratura mancese
/ Sinor, Denis. - Milano : Casa Editrice Dr. Francesco Vallardi, 1969
Books 10.  Man-wen wen-xian gai-lun
/ Guo, Mengxiu. - Bei-jing : Min-zu chu-ban-she, 2004
1 - 10 of 23
previous page      next page
 
1 - 10 of 23
previous page      next page