German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 10 of 17
previous page      next page
* results  search JWZ 200 (Allgemeines {Jürcen})
Books 1.  Liao Jin Qidan Nüzhen shi yiwenji
/ Wang, Chengli. - Changchun : Jilin wenshi, 1990
Books 2.  The fall of the Jurchen Chin : Wang E's memoir of Ts'ai-chou under the Mongol siege (1233 - 1234)
/ Wang, E. - Stuttgart : Steiner, 1993
Books 3.  Bibliography on Parhae (Bohai - Bokkai) : a medieval state in the Far East
/ Adami, Norbert R.. - Wiesbaden : Harrassowitz, 1994
Books 4.  Beifang shidi ziliao / 3, Bohaishi lunzhe huibian
/ Sun, Jinji. - 1987
Books 5.  Jindai Nüzhen yanjiu
/ Mikami, Tsugio. - Ha'erbin : Heilongjiang renmin, 1984
Books 6.  Studies on the Jurchens and the Chin dynasty
/ Franke, Herbert. - Aldershot [u.a.] : Ashgate, c1997
Books 7.  Manzhou jinshizhi
/ Luo, Zhenyu. - Taibei : Taiwan yiwen, 1976
Books 8.  DaJinguo di yi du
/ Bai, Yuqi. - Haerbin : Heilongjiang renmin, 1997
Books 9.  Kinchoshi kenkyū
/ Toyama, Gunji. - Kyōto : Kyōto daigaku bungakubu Tōyōshi kenkyūkai, 1964
Books 10.  Ha'erbin kao
/ Guan, Chenghe. - Ha'erbin : Shehui kexue yanjiusuo, 1985
1 - 10 of 17
previous page      next page
 
1 - 10 of 17
previous page      next page