German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 10 of 15
previous page      next page
* results  search JWZ 300 (Sprachwissenschaft {Jürcen})
Books 1.  Nü-chen-wen tz'u-tien
/ Chin, Ch'i-tsung. - Pei-ching : Wen-wu ch'u-pan-she, 1984
Books 2.  Nüzhen-yiyu yanjiu
/ Čimeddorǰi. - Hohhot : Neimenggu daxue, 1983
Books 3.  Nüzhen yuyan wenzi yanjiu
/ Jin, Guangping. - Beijing : Wenwu, 1980
Books 4.  Joshin'go kai
/ Yamaji, Hiroaki. - Tōkyō : Research-room for the Asian and African Languages, 1956
Books 5.  Menggu yiyu nüzhen yiyu huibian
/ Jia, Jingyan. - Tianjin : Tianjin guji, 1990
Books 6.  The Sino-Jurchen vocabulary of the Bureau of Interpreters
/ Kane, Daniel. - Bloomington, Ind. : Research Inst. for Inner Asian Studies, 1989
Books 7.  Nüzhenyu, manyu yanjiu
/ Kim, Tong-so. - Beijing : Xinshijie, 1993
Books 8.  Nüzhenwen cidian
/ Jin, Qizong. - Beijing : Wenwu, 1984
Books 9.  A Jučen-Japanese-English glossary
/ Yamaji, Hiroaki. - Tokyo, Japan : Research-Room for the Asian and African Languages, [1956]
Books 10.  Shenshuiji
/ Jin, Qizong. - Hohhot : Neimenggu daxue, 1992
1 - 10 of 15
previous page      next page
 
1 - 10 of 15
previous page      next page