German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 19
previous page      next page
* results  search JY 638 (Märchen. Sage. Legende. Fabel {Koreanisch})
Books 1.  Samgugyusa-ŭi kyogamhakchŏk yŏngu
/ Ryu, Pŭ-hyŏn. - P'aju : Hanguk haksul chŏngbo, 2007
Books 2.  T'okkijŏn
/ Kim, Hye-kyŏng. - [P'yŏngyang] : Kŭmsŏng ch'ŏngnyŏn ch'ulp'ansa, 2009
Books 3.  Changhwa hongnyŏnjŏn
/ Kim, Hye-gyŏng. - [P'yŏngyang] : Kŭmsŏng ch'ŏngnyŏn ch'ulp'ansa, 2008
Books 4.  Ch'oe Ch'ŏm-dan 1 pŏn su-dŭl : kwahak hwansang kŭrimch'aek
/ Han, Kwang-nam. - P'yŏngyang : Kŭmsŏng ch'ŏngnyŏn ch'ulp'ansa, 2008-
Books 5.  Keo-da-lan sae
/ I, Ji-seon. - Seo-ul : Han-sol-gyo-yug, 2011
Books 6.  Bong-bong-i-ga ga-jyeo-on ggoch-ga-lu : geu-lim-chaeg
/ Li, Yeong-gwang. - Pyeong-yang : Geum-seong-cheong-nyeon-chul-pan-sa, 2012
Books 7.  Yeo-u-ga bij-eo-jun nun-deong-i : geu-lim-chaeg
/ Mun, Yeong-cheol. - Pyeong-yang : Mun-hag-ye-sul-chul-pan-sa, 2012
Books 8.  Chun-hyang-jeon
/ Gim, Chung-seong. - Pyeong-yang : Geum-seong-cheong-nyeon- chul-pan-sa, 2012
Books 9.  Hwang-geum-beol-eui bbal-gan-gae-mi : geu-lim-chaeg
/ Jo, Sang-cheol. - Pyeong-yang : Geum-seong-cheong-nyeon-chul-pan-sa, 2011
Books 10.  U-leung-gwa so-mi : Pyeong-yang-jeon-seol-geu-lim-chaeg
/ Gim, Jeong-seol. - Pyeong-yang : Mun-hag-ye-su-chul-pan-sa, 2011
1 - 10 of 19
previous page      next page
 
1 - 10 of 19
previous page      next page