German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Purchase suggestions for e-books

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 44
previous page      next page
* results  search JY 654 (Medizinische Literatur {Koreanisch})
Books 1.  Ŭihak myŏn yŏkhak
/ Kim, Wŏn-sŏk. - P'yŏngyang : Ŭihak Kwahak Ch'ulp'ansa, 2007
Books 2.  Pok innŭn kwansang-ŭn ŏttŏn ŏlguringa
/ Ma, Ŭi-ch'ŏn. - Ch'op'an. - Sŏul : Tongbanin, 2009
Books 3.  Su-ŭi toksŏnghak
/ Yi, Ch'ang-ŏp. - Ch'op'an. - Sŏul : Sŏul Taehakkyo Ch'ulp'anbu, 1993
Books 4.  Morae sangja iyagi : morae nori ch'iryo sarye yŏn'gu
/ Mun, Ch'ae-ryŏn. - P'aju : Idam Puksŭ, 2010
Books 5.  Ilban kanho sangsik
/ Kwŏn, Sang-nam. - [P'yŏngyang] : Inmin Pogŏnsa, 2010
Books 6.  Liver diseases
/ Kim, Chŏng-nyong. - Habibin : Hŭngnyonggang chosŏn minjok ch'ulp'ansa, 2009
Books 7.  Hypertension
/ Yi, Hak-chung. - Mu-dan-jiang : Hei-long-jiang chao-xian min-zu chu-ban-she, 2009
Books 8.  Osteoporosis
/ Kim, Nam-hyŏn. - Habibin : Hŭngnyonggang chosŏn minjok ch'ulp'ansa, 2009
Books 9.  Chinese medicine
/ Ri, Ch'ŏr-ho. - Habibin : Hŭngnyonggang chosŏn minjok ch'ulp'ansa, 2009
Books 10.  Stroke : (chungp'ung)
/ Ch'oe, Il-ssaeng. - Habibin : Hŭngnyonggang chosŏn minjok ch'ulp'ansa, 2009
1 - 10 of 44
previous page      next page
 
1 - 10 of 44
previous page      next page