German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Purchase suggestions for e-books

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 43
previous page      next page
* results  search JY 659 (Sonstige inhaltlich bestimmte Literatur {Koreanisch})
Books 1.  Ai-rŭl chal k'iunda-nŭn kŏt
/ No, Kyŏng-sŏn. - Sŏul : Yedam, 2007
Books 2.  Semirhwa-wa sajin-ŭro ponŭn hangug-ŭi kwihwa singmul
/ Pak, Su-hyŏn. - Seoul : Ilchogak, 2009
Books 3.  Togir-ŭi tongil-gwa wigi
/ Kocka, Jürgen. - Sŏul : Arŭk'e, 1999
Books 4.  Chosŏn chŏn'gi p'oho chŏngch'aek yŏn'gu : nongji kaegan-ŭi kwanchŏm-esŏ
/ Kim, Tong-jin. - Ch'op'an. - Sŏul : Sŏnin, 2009
Books 5.  Jo-seon-lyo-li-jeon-jib
/ Bag, Myeong-seon. - Pyeong-yang : Jo-seon-lyo-li-hyeob-hoe, 2010-
Books 6.  Sŏnggonghanŭn saram-ŭn saenggagi tarŭda
/ Kim, Yang-ho. - Moktan'gang : Hŭngnyonggang chosŏn minjok ch'ulp'ansa, 2006
Books 7.  Taejung maech'e yunghap t'eksŭt'ŭ-ŭi t'eksŭt'ŭ hakchŏk yŏn'gu
/ Sŏ, Ong-nan. - Moktan'gang : Hŭngnyonggang chosŏn minjok ch'ulp'ansa, 2006
Books 8.  Tongsŏbang mihak pigyo yŏn'gu
/ Kim, Hae-ryong. - Moktan'gang : Hŭngnyonggang chosŏn minjok ch'ulp'ansa, 2004
Books 9.  Kajŏng chubu paekkwa
/ Ko, Ryŏ-han. - 2 p'an. - Moktan'gang : Hŭngnyonggang chosŏn minjok ch'ulp'ansa, 2006
Books 10.  Segye myŏngmun taehak
/ Ch'oe, Yŏn. - Habibin : Hŭngnyonggang chosŏn minjok ch'ulp'ansa, 2009
1 - 10 of 43
previous page      next page
 
1 - 10 of 43
previous page      next page