German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 51
previous page      next page
* results  search KDB 631 (Ibaditen {Arabisch, Rechtsliteratur})
Books 1.  Al-ʿIqd aṯ-ṯamīn : namāḏiǧ min fatāwā Nūr-ad-Dīn Faḫr al-mutaʾarrīḫīn wa-sābiq al-mutaqaddimīn
/ Sālimī, Abū-Muḥammad ʿAbdallāh Ibn-Ḥumaid Ibn-Sallūm as-. - Al-Qāhira : Dār aš-šaʿb, [1973-1974
Books 2.  Kitāb al-mudauwana al-kubrā
/ Bišr Ibn-Ġānim. - Dimašq : Dār al-Yaqẓa al-ʿArabīya, 1974
Books 3.  Kitāb al-mudauwana al-kubrā / Ǧuzʾ 1, Kitāb al-mudauwana al-kubrā
/ Bišr Ibn-Ġānim. - 1974
Books 4.  Kitāb al-mudauwana al-kubrā / Ǧuzʾ 2, Kitāb al-mudauwana al-kubrā
/ Bišr Ibn-Ġānim. - 1974
Books 5.  Fiqh al-imām Ǧābir Ibn-Zaid
/ Bakkūš, Yaḥyā Muḥammad. - Ṭabʿa 1. - Bairūt : Dār al-ġarb al-islāmī, 1986
Books 6.  Kitāb al-aḫbār wa-'l-āṯār
/ Būsaʿīdī, Sālim Ibn-ʿAbdallāh Ibn-Rāšid al-. - Masqaṭ : Salṭanat ʿUmān, Wizārat at-Turāṯ al-Qaumī wa-'ṯ-Ṯaqāfa, 1984 ff.
Books 7.  Kitāb al-aḫbār wa-'l-āṯār ; 1
/ Būsaʿīdī, Sālim Ibn-ʿAbdallāh Ibn-Rāšid al-. - 1984
Books 8.  al-ʿUqūd al-fiḍḍīya fī uṣūl al-Ibāḍīya
/ Ḥāriṯī, Sālim Ibn-Ḥamad al-. - [Bairūt] : Dār al-Yaqẓa al-ʿArabīya, [1974]
Books 9.  Kitāb al-Ǧāmiʿ
/ Ibn-Baraka, ʿAbdallāh Ibn-Muḥammad. - [Masqat], Salṭanat ʿUmān : Wizārat aṯ-Ṯurāṯ wa-'ṯ-Ṯaqāfa, 2007
Books 10.  Kitāb al-Gāmiʿ ; Ǧuzʾ 1
/ Ibn-Baraka, ʿAbdallāh Ibn-Muḥammad. - 2007
1 - 10 of 51
previous page      next page
 
1 - 10 of 51
previous page      next page