German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Purchase suggestions for e-books

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 145
previous page      next page
* results  search KDB 673 (Dynastische Geschichte {Arabisch})
Books 1.  A History of the Ayyūbid sultans of Egypt
/ Maqrīzī, Aḥmad Ibn-ʿAlī al-. - Boston, 1980
Books 2.  Kitāb iftitāḥ ad-daʿwa [wa-ʾbtidāʾ ad-daŭla] : tamma ta'līfuhū sanat 346 h.
/ Nuʿmān Ibn-Muḥammad al-Qāḍī. - (Tunis) : Aš-Širka at-tūnisīja li-'t-tauziʿ, (1975)
Books 3.  al- Fārisīya fī mabādiʾ ad-daula al-Ḥafṣīya
/ Ibn-al-Qunfuḏ al-Qusanṭīnī, Abu-'l-ʿAbbās Aḥmad Ibn-Ḥusain Ibn-ʿAlī Ibn-al-Ḫaṭīb. - Tūnis : ad-Dār at-Tūnisīya li-'n-Našr, 1968
Books 4.  Taʾrīḫ Ibn-Qāḍī-Šuhba / Muǧallad 1, al-ǧūzʾ 3, 1379/781 - 1397/800
/ Ibn-Qāḍī Šuhba, Abū-Bakr Ibn-Aḥmad. - 1977
Books 5.  Die Chronik
/ Šuǧāʿī, Šams-ad-Dīn aš-. - Wiesbaden : Steiner in Komm.
Books 6.  Die Chronik des Ibn Ijās
/ Ibn-Iyās, Muḥammad Ibn-Aḥmad. - Leipzig : Brockhaus in Komm., 1931-
Books 7.  Ansāb al-ašrāf
/ Balāḏurī, Aḥmad Ibn-Yaḥyā al-. - Wiesbaden : Steiner [in Komm.], 1978-
Books 8.  Nuzhat al-asāṭīn fī-man waliya Miṣr min as-salāṭīn
/ Ibn-Ḫalīl, ʿAbd-al-Bāsiṭ. - Ṭabʿa 1. - al-Qāhira : Maktabat aṯ-Ṯaqāfa ad-Dīnīya, 1987
Books 9.  Kitāb at-Tuḥfa al-mulūkīya fi 'd-daula at-turkīya : tārīḫ daulat al-mamālīk al-baḥrīya fi 'l-fatra min 648-711 hiǧrīya
/ Baibars al-Manṣūrī. - Ṭabʿah 1. - al-Qāhira : ad-Dār al-Miṣrīya al-Lubnānīya, 1987
Books 10.  Muǧāhid al-ʿĀmirī : qāʾid al-usṭūl al-ʿArabī fīg̣arbī al-Baḥr al-Mutawassiṭ fī 'l-qarn al-ḫāmis al-hiǧrī
/ Sarnelli Cerqua, Clelia. - aṭ-Ṭabʿa 1. - al-Munīra [Cairo] : Laǧnat al-Bayān al-ʿArabī, 1961
1 - 10 of 145
previous page      next page
 
1 - 10 of 145
previous page      next page