German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 14
previous page      next page
* results  search KJQ 515 (Literarische Übersetzungen {Neupersisch})
Books 1.  Kitābšināsī-i dāstān-i kutāh : Īrān wa ǧahān
/ Maulawī, Firišta. - Čāp 1. - Tihran : Nīlūfar, 1991
Books 2.  Kitāb bi-nigār
/ Dihbāšī, ʿAlī. - Čāp 1. - Tihrān : Kitāb bi-nigār, [1989]
Books 3.  Daura-i kāmil-i Ḥāǧǧī Bābā Iṣfahānī, šāmil: ḫulāṣaʾī az ǧild-i auwal yā sar-guḏašt-i Ḥaǧǧī Bābā wa-mašrūḥ-i ǧild-i duwum yā Ḥaǧǧī Bābā dar Lundun
/ Morier, James Justinian. - Iṣfahān : Kitābfurūš-i šahriyār, [1961]
Books 4.  Hūp-hūp-nāma
/ Sabir, Mirzä Äläkbär. - Čāp 2. - Bākū : Našriyāt-i daulatī-i Āḏarbāiǧān, 1977
Books 5.  Az pušt wa-wa-buland : tarǧama
/ Imāmī, Karīm. - Čāp 1. - [Tihrān] : Intišārāt-i Nīlūfar, [1993]
Books 6.  Sāhat-i ǧawānī
/ Michaux, Henri. - Čāp 2. - Tihrān, [1980]
Books 7.  Karkarahā-i kašīda-i čāk čāk
/ Char, René. - Čāp 2. - Tihrān, [1980]
Books 8.  Ai dil bimīr yā biḫwān : fārsī, Ispāniyāʾī, ālmānī
/ Jiménez, Juan Ramón. - Čāp 1. - Tihrān : Sāzmān-i čāp Aḥmadī, 1994
Books 9.  Le retentissement de la poésie de Hâfez en France - réception et traduction
/ Shams-Yadolahi, Zahra. - Uppsala : Uppsala Univ., 2002
Books 10.  Notizia su un diatessaron persiano tradotto dal siriaco
/ Messina, Giuseppe. - Roma : Pont. Ist. biblico, 1943
1 - 10 of 14
previous page      next page
 
1 - 10 of 14
previous page      next page