German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 28
previous page      next page
* results  search KJQ 545 (Humoristische und komische Literatur {Neupersisch})
Books 1.  Satire in Persian literature
/ Ǧawādī, Ḥasan. - Rutherford [u.a.] : Fairleigh Dickinson Univ. Press, 1988
Books 2.  Laṭīfahā-i siyāsī : bi-ḍamīma-i tārīḫča-i laṭīfa wa kārīkātūr-i siyāsī dar Īrān wa ǧahān
/ Ḥakīmī, Maḥmūd. - Čāp 1. - Qum : Našr-i Ḫurram, 1372 h.š. [1993]
Periodicals (non-online) 3.  Sālnāma-i Gul-āqā
Tihrān : Intišārāti Gul-āqā, 1991-
Periodicals (non-online) 4.  Gul-āqā : našriyā-i ṭanz-i siyāsī, iǧtimāʿī wa intiqādī : māhnāma
Tihrān : Īrānčāp, 1991-
Periodicals (non-online) 5.  Gul-āqā : siyāsī - iǧtimāʿī - intiqādī wa gulāqāyī ; hafta-nāma
Tihrān : Īrānčāp, 1990-2002
Books 6.  Wit, humour and fancy of Persia
/ Kuka, Meherjibhai Nosherwanji. - [Neue Ausg.]. - Bombay, 1923
Books 7.  Persidskaja satiričeskaja poėzija : (40-50-e g. v.)
/ Dorri, Džachangir Chabibulovič. - Moskva : Izd. Nauka, 1965
Books 8.  Farhang-i kināyāt : bā bāznigarī wa afzāyiš
/ Ṯarwat, Manṣūr. - Čāp 3. - Tihrān : Intišārāt-i Suḫan, 1379 h.š. [2000]
Books 9.  Bīst sāl bā ṭanz
/ Ṣadr, Ruʿyā. - Čāp 1. - Tihrān : Intišārāt-i Hirmis, 1381 h.š. [2002]
Books 10.  Būbūl : maǧmūʿa-i čand qitʿa-i hazalī wa intiqādī
/ Piziškzād, Īraǧ. - Čāp 2. - Tihrān : Intišārāt-i Nīl, 1346 h.š. [1967]
1 - 10 of 28
previous page      next page
 
1 - 10 of 28
previous page      next page