German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 17
previous page      next page
* results  search KJQ 549 (Politische Literatur {Neupersisch})
Books 1.  Der Gegensatz "islamisch-westlich" im Menschenbild zeitgenössischer schiitischer Beiträge im Iran, unter besonderer Berücksichtigung von Motahhari und Schariati
/ Navah, Abdol Reza. - 1987
Books 2.  Tauḍīḥ al-masāʾil : pāsuḫhāʾī bi pursišhā-i hazār sāla ; pažūhišī mustanad dar mabānī-i tārīḫī wa fikrī wa maḏhabī-i maktab-i hazār wa ṣad sāla-i dukkāndārān-i dīn ; az Kulainī tā Ḫumainī ; bar mabnā-i dah hazār ḥadīṯ wa ḥukm-i fiqhī naql az muʿtabartarīn kitābhā-i ḥadīṯ wa fiqh-i īn maktab ; az Uṣūl-i kāfī tā Tauḍīḥ al-masāʾil
/ Šafā, Šuǧāʿ-ad-Dīn. - Parīs : [Ed. Iranshahr], 1362 h.š. [1983]
Books 3.  Taḥrīr-i tārīḫ-i šifāhī-i inqilāb-i islāmī-i Īrān : maǧmūʿa-i barnāma-i dāstān-i inqilab az rādiyū Bī-Bī-Sī
/ Bāqī, ʿA.. - Čāp 1. - Tihrān : Našr-i tafakkur, [1994]
Books 4.  Laṭīfahā-i siyāsī : bi-ḍamīma-i tārīḫča-i laṭīfa wa kārīkātūr-i siyāsī dar Īrān wa ǧahān
/ Ḥakīmī, Maḥmūd. - Čāp 1. - Qum : Našr-i Ḫurram, 1372 h.š. [1993]
Books 5.  The political theory of the Delhi sultanate : (including a translation of Ziauddin Barani's Fatawa-i Jahandari, circa, 1358-9 A.D.)
/ Habib, Mohammad. - Allahabad : Kitab Mahal, 2020
Books 6.  Īdiʾulužī-i šaiṭānī
/ Surūš, ʿAbd-al-Karīm. - Čāp 6. - Tihrān : Muʾassasa-i Farhangī-i Ṣirāṭ, 1375 h.š. [1996]
Books 7.  Mudārā wa mudīriyat
/ Surūš, ʿAbd-al-Karīm. - Čāp 1. - Tihrān : Muʾassasa-i Farhangī-i Ṣirāṭ, 1376 h.š. [1997]
Books 8.  Maktūb-i šāhzāda Kamāl-ad-Daula bi šāhzāda Ǧalāl-ad-Daula : (sih maktūb)
/ Mīrzā Āqā Ḫān Kirmānī, ʿAbd-al-Ḥusain. - Čāp-i 1. - [S.l.] : Intišārāt-i Mard-i Imrūz, 1370h.š. [1991]
Books 9.  Religiosität und Modernität
/ Ḫātamī, Muḥammad. - Edingen-Neckarhausen [u.a.] : Deux Mondes, 2001
Books 10.  Naẓar-i mutafakkirān-i islāmī darbāra-i ṭabīʿat : ḫulāṣaʾī az ārāʾ-i Iḫwān Ṣafā wa Bīrūnī wa Ibn-Sīnā rāǧiʿ bi ǧahān
/ Naṣr, Ḥusain. - Tihrān : Dānišgāh, 1964
1 - 10 of 17
previous page      next page
 
1 - 10 of 17
previous page      next page