German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home University


Home SUB

1 - 2 of 2
      
* results  search KN 512 (Poetik. Ästhetik {Ostasiatische Sprachen})
Books 1.  Yi min, jiang jie yu xian dai xing : Han shi de Nan fang li san yu shu qing (1895-1945)
/ Gao, Jiaqian. - Chu ban. - Tai bei Shi : Lian jing chu ban si ye gu fen you xian gong si, 2016
Books 2.  Shi de yuan li
/ Hagiwara, Sakutarō. - Xiu ding san ban. - Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, 1989
1 - 2 of 2
      
 
1 - 2 of 2