German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home University


Home SUB

1 - 8 of 8
      
* results  search KNC 345 (Syntax der Wortarten {Chinesisch})
Books 1.  Han chao yu dong ci xing jie gou dui bi yu pian wu fen xi
/ Huang, Yuhua. - Bei jing : Min zu chu ban she, 2011
Books 2.  Jin dai Han yu dong ci chong die zhuan ti yan jiu
/ Cui, Shanjia. - Di 1 ban. - Cheng du : Ba Shu shu she, 2011
Books 3.  Xian dai Han yu fu ci xing fei zhu wei ju yan jiu : fu ci cheng ju wen ti tan suo
/ Luo, Yaohua. - Di 1 ban. - Wu han : Hua zhong shi fan da xue chu ban she, 2010
Books 4.  Xian dai Han yu chu suo bin yu yan jiu
/ Shan, Baoshun. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhong guo she hui ke xue chu ban she, 2011
Books 5.  Xian dai Han yu shi jian fu ci de gong neng yan jiu
/ Zou, Haiqing. - Di 1 ban. - Bei jing : Shi jie tu shu chu ban gong si bei jing gong si, 2011
Books 6.  Jie guo bu yu xiao ju li lun yu xian dai han yu dong jie shi xiang guan wen ti yan jiu
/ Peng, Guozhen. - Di 1 ban. - Hang zhou : Zhe jiang da xue chu ban she, 2011
Books 7.  Han yu ci lei de ren zhi yan jiu he mo hu hua fen
/ Yuan, Yulin. - Di 1 ban. - Shang hai : Shang hai jiao yu chu ban she, 2010
Books 8.  Intensifiers and reflexive pronouns in English and Mandarin Chinese : a contrastive study
/ Wang, Lin. - Frankfurt am Main : PL Acad. Research, 2015
1 - 8 of 8
      
 
1 - 8 of 8