German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 10 of 14
previous page      next page
* results  search KNC 353 (Fremdwörter. Lehnwörter {Chinesisch})
Books 1.  Han yu wai lai ci ci dian
/ Liu, Zhengtan. - Shang hai : Shang hai ci shu chu ban she, 1984
Books 2.  Beijing tuhuazhong de manyu
/ Aisin-Giyoro, Yingsheng. - Beijing : Yanshan, 1993
Books 3.  Translingual practice : literature, national culture, and translated modernity ; China, 1900-1937
/ Liu, Lydia He. - Stanford, Calif : Stanford University Press, c1995
Books 4.  Hanyu yu shaoshu minzu yuyan guanxi gailun
/ Dai, Qingxia. - Beijing : Minzu xueyuan, 1992
Books 5.  On the problems of Chinese lettered words
/ Yongquan, Liu. - Philadelphia, Pa. : Dep. of Asian and Middle Eastern Studies, Univ. of Pennsylvania, 2002
Books 6.  Guo yu ri bao wai lai yu ci dian
/ Guo yu ri bao chu ban bu bian yi zu. - Tai bei : Guo yu ri bao she, Zhong-hua Min-guo 70 [1981]
Books 7.  Han-Ri wai-lai-yu ci-dian
/ Zou, Yuanzhi. - Di 1 ban. - Chang-chun : Dong-bei shi-fan da-xue chu-ban-she, 1996
Books 8.  Yu yan jie chu he wen hua hu dong : Han yi fo jing ci hui de sheng cheng yu yan bian yan jiu : yi Zhi Qian yi jing fu yin ci wei zhong xin
/ Yang, Tongjun. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhong hua shu ju, 2011
Books 9.  Quan qiu Hua yu xin ci yu ci dian
/ Zou, Jiayan. - Di 1 ban. - Bei jing : Shang wu yin shu guan, 2010
Books 10.  Ying Han hu jie ci yan jiu
/ Tao, Yuelian. - Di 1 ban. - Bei jing : Zhi shi chan quan chu ban she, 2011
1 - 10 of 14
previous page      next page
 
1 - 10 of 14
previous page      next page