German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Purchase suggestions for e-books

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 45
previous page      next page
* results  search KNC 439 (Sonstige Vers- und Prosaformen {Chinesisch})
Books 1.  Einhundert chinesische Volkslieder : eine Anthologie
/ Schaffrath, Helmut. - Bern [u.a.] : Lang, 1993
Books 2.  Han-yu yan-yu ci-dian
/ Wang, Wenxiang. - 3. Print. - Bei-jing : Bei-jing da-xue, 1991
Books 3.  Zhong guo dian gu da ci dian
/ Xin, Yi. - Di 1 ban. - Bei jing : Yan shan chu ban she, 1991
Books 4.  Chang bai cong shu yan ... / 10, Dong bei sui shi jie su yan jiu, Dong bei nong yan hui shi
/ Song, Di. - 1992
Books 5.  Nur wer den Gipfel des Berges erstiegen, vermag in die weiteste Ferne zu sehn : Chinesische Weisheiten und Geschichten
/ Tieck, Heinrich. - 2. Aufl. - Wien : Scheuermann, 1951
Books 6.  Chūgoku seigo jiten
/ Ushijima, Tokuji. - Tōkyō : Tōhō Shoten, 1994
Books 7.  Geschichten von chinesischen Sprichwörtern
/ Beijing yu yan xue yuan. - 1. Aufl., 1. Nachdr. - Bei jing : Hua yu jiao xue chu ban she, 1989
Books 8.  Gudian xiaoshuo yanyu shiyong cidian
/ Ma, Qingwen. - Beijing : Changzheng, 1998
Books 9.  ABC dictionary of Chinese proverbs
/ Rohsenow, John Snowden. - Richmond, Surrey : Curzon, 2002
Books 10.  Yin Zhou jinwen jicheng yiwen jianjie
/ Zhong guo she hui ke xue yuan. - [Hong Kong] : Institute of Chinese Studies, 2001
1 - 10 of 45
previous page      next page
 
1 - 10 of 45
previous page      next page