German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

GöDiscovery


Additional catalogues and databases

______________

Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home SUB

1 - 7 of 7
      
* results  search KNC 516 (Literarischer Stil {Chinesisch})
Books 1.  Tongsŏng munp'a sullon
/ Sim, Kyong-ho. - Seoul : Taehaksa, 1998
Books 2.  Literary societies of Republican China
/ Denton, Kirk A.. - Lanham [u.a.] : Lexington Books, c 2008
Books 3.  Chen man ming yu ci zhang zhang fa xue : Chen man ming ci zhang zhang fa xue shu si xiang lun ji
/ chou, Xiao ping. - Chu ban. - Tai bei shi : Wen jin chu ban she, 2007
Books 4.  Yi xiang de liu bian
/ Cai, Yingjun. - Chu ban. - Tai bei shi : Lian jing chu ban shi ye gong si, Minguo 78 [1989]
Books 5.  Dao jia yu Han dai shi ren si xiang, xin tai ji wen xue
/ Chen, Sihuai. - Di 1 ban. - Ji nan : Qi Lu shu she, 2010
Books 6.  Dong dang shi dai zhong de bian yi feng jing : Ri ju shi qi Taiwan, MManzhouguo' xiao shuo zhong 'kong jian' miao xie zhi bi jiao
/ Guo, Jingru. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua chu ban she, 2013
Books 7.  Ni zao xin di qiu : dang dai Taiwan zi ran shu xie
/ Li, Yulin. - Chu ban. - Tai bei : Guo li Taiwan da xue chu ban zhong xin chu ban, 2015
1 - 7 of 7
      
 
1 - 7 of 7