German English

Save

Analyse Set

Logout

 
 
 
 

______________

Additional catalogues and databases


Systematic search since 1994 (SUB)


Systematic search until 1945 (SUB)

______________

Video tutorials

______________

Lent or not available?
Book acquisition programme for students

______________

Home University


Home SUB

1 - 10 of 16
previous page      next page
* results  search KNC 539 (Sonstige Vers- und Prosaformen {Chinesisch})
Books 1.  Die unbearbeiteten Peking-Inschriften der Franke-Lauferschen Sammlung
/ Franz, Rainer von. - Wiesbaden : Harrassowitz, 1984
Books 2.  Geyan dacidian
/ Guo, Dongbin. - Shenyang : Liaoning renmin, 1990
Books 3.  Zhongguo miyu dacidian
/ Yang, Fezhang. - Zhongqing : Zhongqing chubanshe, 1991
Books 4.  Dong bei shi yan jiu zi ..., Zeng-ding li-dai fu-pai tu-lu
/ Luo, Zhenyu. - Faks. der Ausg. 1925. - 2003 = 1925
Books 5.  Wen-xue yu xin-wen chuan-bo yan-jiu
/ Bai, Wei. - Bei-jing : Min-zu ren-min chu-ban-she, 2009-
Books 6.  Centrality and marginality of ancient documents
/ Urano, Satoshi. - Tokyo : Seikokai Shuppan, 2009
Books 7.  Wang Guo wei wei kan lai wang shu xin ji
/ Wang, Guowei. - Di 1 ban. - Bei jing : Qing hua da xue chu ban she, 2010
Books 8.  Lun Tu lu fan xue
/ Chen, Guocan. - Di 1 ban. - Shang hai : Shang hai gu ji chu ban she, 2010
Books 9.  Shun kou liu chu tan
/ Liu, Bingyin. - Di 1 ban. - Wu han : Hua zhong shi fan da xue chu ban she, 2011
Books 10.  Tai wan qing zhi mo qi san wen zhong de wen hua lun shu yan jiu (1871-1895)
/ Yang, Shuwei. - Chu ban. - Xin bei shi : Hua mu lan wen hua chu ban she, 2013
1 - 10 of 16
previous page      next page
 
1 - 10 of 16
previous page      next page